SDA Visoko: Saopštenje za javnost

Poštovani građani,

 

Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2017. godinu Općinsko vijeće nije usvajalo, već je tu nadležnost u ime Općinskog vijeća preuzela Izvršna vlast, iako je po Statutu Općine Visoko (Član 18., 22. i 33.) to nadležnost Općinskog vijeća.

 

Vijećnici SDA Visoko su u više navrata ukazivali na preuzimanje ovlasti Općinskog vijeća od strane izvršne vlasti, postavljajući pitanja i ističući statutarne argumente, te se obraćali i Općinskom pravobraniocu. Rezultat tih aktivnosti jeste održavanje sjednice Općinskog vijeća na kraju 2017. godine na kojoj je retroaktivno (Statut i Zakonski propisi ne prepoznaje takve aktivnosti) nakon realizacije programa legalizovano ”transparentno” trošenje budžetskih sredstava na način da je 27.12.2017. godine usvojen zaključak:

 

 • Općinsko vijeće Visoko usvaja Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

 

Gore pomenuta ”legalizacija” je nikad viđen presedan u BiH, jer je dostavljeno Općinskom vijeću da usvoji Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja koje Općinsko vijeće nije ni imalo priliku vidjeti, a kamo li usvojiti i kojim se Izmjene i dopune Programa vrše nakon njihove realizacije.

 

Obzirom da je Program kapitalnih ulaganja planirao utrošak 1.900.000,00KM u infrastrukturu, bez obzira na pomenute presedane, žalosti nas njegova nepotpuna realizacija, tj realizovano je tek nekih 59% od onoga što je obećano, a što je direktno na uštrb građana Općine Visoko.

 

Podsjećamo građane da od 1.900.000,00KM planiranih sredstava za kapitalna ulaganja općine Visoko u 2017. godini iz usvojenog Programa nisu realizovani sljedeći projekti u ukupnoj vrijednosti od 561.628,57KM i to kako slijedi:

 1. Rekonstrukcija puta u naselju Uvorići-stari put 69.008,94 KM.
 2. Rekonstrukcija ulice Muftije Numanagića 17.374,97 KM.
 3. Izgradnja puta u B. Mahali 38.123,78 KM.
 4. Rekonstrukcija puta u naselju Vilajetovići, MZ Arnautovići 12.597,39 KM.
 5. Rekonstrukcija puta u Čekrekčijama 32.822,59 KM.
 6. Izgradnja puta u naselju Srhinje, Topuzovo polje 22.815,00 KM.
 7. Izgradnja lokalnog puta Arnautovići – Mulići (preneseno iz 2016.god. Osnovna vrijednost Ugovora je 154.842,41 KM) 105.509,92KM.
 8. Rekonstrukcija puta MZ Vratnica 10.000,00KM.
 9. Izgradnja javne rasvjete u poslovnoj zoni Ozrakovići 138.270,260KM.
 10. Izgradnja mosta Loznik 115.105,72KM.

 

Pored navedenog podsjećamo da je bila planirana realizacija i sljedećih projekata koji su izmjenom i dopunom Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini nestali iz plana i to:

 1. Izgradnja pješačke staze sa asfaltiranjem sporedne saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi, MZ Moštre 40.000,00KM.
 2. Izgradnja mosta Liješeva sa regulacijom korita 80.000,00KM.
 3. Izgradnja javne rasvjete na glavnoj saobraćajnici prema Gračanici 35.000,00KM.
 4. Izgradnja javne rasvjete u naselju Zbilje 10.000,00KM.

 

Pomenuti projekti su isključeni iz Plana (svako može vidjeti kada uporedi Plan s Izmjenama i dopunama) da bi se povećala sredstva za pješački most u Ozrakovićima za 176.000,00KM (sa 400.000,00KM uvećano na 576.000,00KM + utrošak iz 2016. godine od 600.000,00KM).

 

Cijeneći navedeno, trebamo znati, kada se vlast na području općine Visoko hvali suficitom (viškom sredstava u budžetu), da suficit nije umijeće napraviti ako ne realizujemo planirane projekate i tako uštedimo, već je umijeće izvršiti budžet realizacijom svih planiranih projekata. Suficit ili dobit je odlika firmi i znak da firma dobro posluje, dok pravilno planiranje i izvršenje budžeta tj. koliko se planira da se isto ili više potroši je pokazatelj da onaj koji upravlja tim budžetom radi dobar posao.

 

Obzirom da će se u ponedeljak 26.02.2018. godine održati 16. sjednica Općinskog vijeće na kojoj će se naći nekoliko tačaka dnevnog reda koje govore o Programima utroška finansijskih sredstava, Klub vijećnika SDA Visoko će podržati Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta općine Visoko za 2018. godinu cijeneći činjenicu da se u istom nalaze projekti koji su nažalost u 2017. godini bili eliminisani iz usvojenog Programa kapitalnih ulaganja za 2017. godinu i koji su bili žrtva preusmjeravanja finansijskih sredstava na projekat mosta u Ozrakovićima i zbog činjenice da se u Planu kapitalnih ulaganja za 2018. godinu nalaze projekti koji su podržani od strane Vlade Ze-Do kantona na čelu s premijerom Miralem Galijaševićem, a na osnovu zahtjeva funkcionera SDA s područja općine Visoko.

 

Ovom prilikom posebno ističemo projekte koji će se u 2018. godini na području Općine Visoko finansirati od strane Vlade Ze-Do kantona:

 1. Rekonstrukcija puta kroz poslovnu zonu Ozrakovići u iznosu od 300.000,00KM.
 2. Izgradnja puta u naselju Podvinje u iznosu od 97.000,00KM.
 3. Rekonstrukcija ulice Mladi Muslimani u iznosu od 278.500,00 KM (odobrena sredstva obuhvataju realizaciju izgradnje vodovodne, kanalizacione mreže i oborinskog kolektora).
 4. Izgradnja puta u naselju Poriječani ( Ž.Stanica ) u iznosu od 100.000,00KM.

 

Također, važno je istaknuti da se Programom kapitalnih ulaganja u 2018. godini planira realizacija javne rasvjete koja će oplemeniti projekte koji su finansirani od strane viših nivoa vlasti i to projekat kružnog toka kod naplatnih kućica na ulazu u Visoko, gdje su odobrena i realizovana finansijska sredstva od strane Vlade Ze-Do kantona u iznosu od 270.000,00KM i projekat pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići, gdje su odobrena i realizovana finansijska sredstva od strane Ministarstva za razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 104.994,56 KM.

OO SDA Visoko smatra da većina u Općinskom vijeću treba dobro razmisliti da li je u vremenu kada imamo mnoštvo naselja koji nemaju uređenu putnu infrastrukturu veći prioritet ulaganje u infrastrukturu javne rasvjete (ulaže se 703.270,60KM), nego u cestovnu infrastrukturu (ulaže se 891.623,68KM).

Ovim načinom raspodjele finansijskih sredstava u Programu kapitalnih ulaganja u 2018. godini stičemo dojam da izvršna vlast želi građanima osvijetliti put, kako bi lakše mogli hodati po blatu i rupama. OO SDA Visoko očekuje da proširenjem javne rasvjete neće biti kreiran novi namet građanima i privrednicima, kako bi ista svijetlila, te da će finansiranje njenog rada u potpunosti preuzeti Općina.

Jedna od tačaka dnevnog reda na ovoj sjednici Općinskog vijeća je i „Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području općine Visoko za 2018. godinu“ u iznosu od 400.000,00 KM. Smatramo da ovaj program ne prati realne potrebe na terenu, a pogotovo uzimajući u obzir nedavne vremenske neprilike kada smo imali situacije izlijevanja potoka i rijeka koje su pričinile materijalne štete na infrastrukturi, objektima i poljoprivrednim parcelama (slučajevi izlijevanja Zimašnice, Liješevljanke, potoka sa Dubrava i Srhinja) a općinska vlast optužuje građane da su oni odgovorni, jer navodno odlažu otpad u korita rijeka i potoka, kako bi im to bio alibi da sredstva u iznosu od 100.000,00 KM namjenjena za te svrhe usmjere na uređenje zelene površine i izgradnje obaloutvrde oko pješačkog mosta „Luke“ u koji je do sada uloženo oko 1.153.000,00 KM.

Na kraju podcrtavamo da će SDA u potpunosti biti opredijeljena na praćenje realizacije usvojenog Programa kapitalnih ulaganja i realizacije utroška sredstava za tekuće održavanje, te poduzimati sve pravno dozvoljene radnje da realizacija Programa bude potpuna.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Press OO SDA Visoko