SDA Visoko: Pozivamo gradonačelnicu da odgovori kako i kome je “Ekoenergija” dijelila javne novce …

POZIVAMO GRADONAČELNICU DA ODGOVORI GRAĐANIMA KAKO I KOME SU NADZORNI ODBORI EKOENERGIJE DIJELILI JAVNE NOVCE ZA PERIOD NJENE VLADAVINE

U cilju objektivnog informisanja javnosti želimo istu upoznati sa određenim dešavanjima u periodu od 8. do 11. sjednice Gradskog vijeća koje su, kao što je poznato, zatvorene za javnost, a tiču se donacija iz sredstava svih građana. O ovom pitanju je bilo riječi i na drugoj debati kandidata za gradonačelnika/cu za Lokalne izbore 2020. godine.

Naime, naš vijećnik Edin Lopo je na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.05.2020. godine postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1. Tražimo da dostavite podatke koliko je u proteklih pet godina izdvojeno sredstava na ime reklamiranja preduzeća, finansiranja sporta i donacija? Tražene podatke dostaviti analitički: po godinama, pojedinačnim iznosima i korisnicima.

2. Da li su donacije dodijeljene u skladu sa odredbama Zakona o donacijama u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH (Sl. nov. Fed BiH br: 13/03).

Pitanja su postavljena u pisanoj formi i upućena su Nadzornim odborima javnih preduzeća. U skladu sa članom 161. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Visoko Nadzorni odbori javnih preduzeća su odgovor u pisanoj formi trebali dostaviti Predsjedavajućem Gradskog vijeća u roku od 15 dana, s tim da taj rok ne može biti duži od 30 dana.

Nakon što je istekao rok za dostavljanje odgovora na postavljena vijećnička pitanja, čime je prekršen član 161. Poslovnika, naš vijećnik je na julskoj sjednici Gradskog vijeća uputio urgenciju i zatražio hitno dostavljanje odgovora te podsjetio na član 23. alineja 5. Poslovnika kojim je propisano da se Predsjedavajući Gradskog vijeća stara o primjeni istog. Tek nakon toga, tačnije 5 mjeseci od momenta postavljanja pitanja, proslijeđeni su šturi odgovori od Nadzornih odbora JKP Visoko doo Visoko i od JKP Gradska groblja doo Visoko, ako se takvi uopće mogu nazvati odgovorima, pri čemu nije odgovoreno na 2. pitanje: Da li su sredstva dodjeljivana u skladu sa odredbama Zakona o donacijama u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH (Sl. nov. Fed BiH br: 13/03). Međutim, kako se i očekivalo, odgovor kome i kako su dijeljena sredstva u najproftabilnijem javnom preduzeću Visoko Ekonergija, zvanom „zlatna koka“ nije dostavljen. Postavlja se pitanje zašto su odgovori Nadzornih odbora JKP Visoko i JKP Gradska groblja dostavljeni u materijalu za posljednju sjednicu Gradskog vijeća u ovom sazivu nakon 5 mjeseci kašnjenja, a odgovora od Ekoenergije ni do danas nema. Šta se to pokušava sakriti?

Očigledno se šutnjom pokušava prikriti kriminal i nezakonito dodjeljivanje sredstava, jer je javna tajna da su čak i pojedini članovi Nadzornog odbora Ekoenergije sami sebi dodjeljivali donacije na štetu svih građana.

U drugoj debatnoj emisiji kandidata za gradonačelnika/cu naš kandidat Mirza Ganić je nezavisnoj kandidatkinji i aktuelnoj gradonačelnici Amri Babić uputio pitanje: „Zašto nema odgovora na upućena pitanja od JKP Ekoenergija“ i dobio providan odgovor da gradonačelnica nije u toku, da javna preduzeća imaju direktore i nadzorne odbore i da ona ne cenzuriše odluke koje oni donose. Svima je poznato da se ništa ne dešava bez njenog znanja, pa čak i vrapci na grani znaju da bez njene saglasnosti i odobrenja ne mogu letjeti visočkim nebom. Zato pozivamo aktuelnu gradonačelnicu da se ne pravda i da odgovori građanima prije nego to utvrde istražni organi kako i kome su Nadzorni odbori Ekoenergije dijelili javne novce za period njene vladavine. Da neuvjerljivo pravdanje gospođe Amre Babić nema mjesta i da je samo za lakovjerne potvrđuje i Član 33. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Visoko, kojim se precizira da je gradonačelik/ca direktno nadležna za upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač općina, te im daje upute za rad. To kako daje upute za rad gradonačelnica je jasno demonstrirala u režimskoj televiziji kroz dosadašnje debatne emisije, u šta su se i građani imali priliku uvjeriti na kakav način diriguje javnom sektoru.

SDA Visoko