SDA Visoko: Nehumano postupanje prema RTV Visoko otvara mogućnost …

Nehumano postupanje prema RTV Visoko otvara mogućnost nastanka ogromne materijalne štete po Općinu Visoko – saopštenje za javnost, dostavlja se

 

Stranka demokratske akcije najoštrije osuđuje nehumano ponašanje općinske administracije, kao vlasnika, u predmetu Radio-televizija Visoko.

 

Pozicija u kojoj su se našli radnici, koji nisu podobni ljubičastom maniru vladajućih struktura, je za svaku osudu.

 

Ukoliko uzmemo u obzir stručnu naobrazbu  uposlenika, sada skoro već bivšeg, Javnog preduzeća RTV Visoko, primijetit ćemo da stručni kadar, valjda jer koristi vlastiti razum kojim je obdaren, nije pozvan da bude u masi koja je zadržala radno mjesto. Kadar koji je vještim selfijima i prilozima u maniru podanika, izborio da bude ostajući, trebao bi se solidarisati sa svojim radnim kolegama i dati im maksimalnu podršku.

 

OO SDA Visoko podržava preostale radnike JP RTV Visoko i i izražava zabrinutost, jer je slučaj sa JP RTV Visoko, osim zaključka o još jednoj epizodi bahatosti, ali i totalnoj dezorjentaciji sadašnje vlasti u Općini Visoko, kao i nastavku njene prakse da odbaci ono što joj je koristilo prije, a sad joj više ne koristi, otvara mogućnost nastanka ogromne materijalne štete po Općinu Visoko, odnosno po Budžet Općine Visoko, a iz razloga što je odlukama Općinskog vijeća praktično otuđena gotovo sva imovina JP RTV Visoko prije nego što je i zvanično podnesen zahtjev za otvaranje stečaja.

 

Kako bi se spriječili takvi postupci u praksi, to jeste da nekom ne bi palo na pamet (ili da ne bi o sebi mislio da je pametan), pa fino, bez obzira na količinu obaveza nekog preduzeća, prethodno kao osnivač izuzme svu imovinu tog preduzeća, a onda povjerioce ostavi da svoja potraživanja nemaju od čega ili iz čega naplatiti, Zakonom o preduzećima je regulisano da osnivači DOO ne odgovaraju za obaveze preduzeća, osim u četiri slučaja, a to je kada osnivač svojim odlukama utiče na smanjenje imovine preduzeća u svoju ili u korist trećih lica, kada osnivač koristi preduzeće za prevaru povjerilaca, kada osnivač koristi preduzeće za postizanje ličnog cilja koji nije saglasan sa ciljevima preduzeća u cjelini, i kada osnivač upravlja imovinom preduzeća kao svojom imovinom.

 

Ako ne u sve četiri nabrojana slučaja, Općina Visoko se kao osnivač bez ikakve dileme može prepoznati u najmanje dva slučaja, što uopće nije teško dokazati ako se uzmu u obzir zvanične odluke Općinskog vijeća o izuzimanju dijela, ili tačnije sve imovine JP RTV Visoko.

 

Sada svi povjerioci JP RTV Visoko imaju puno pravo da zbog ova dva ili sve četiri nabrojana izuzetka, tuže Općinu Visoko da im kao osnivač JP RTV Visoko namiri sva njihova potraživanja koja ne mogu naplatiti, jer njihov dužnik zbog odluka Općine Visoko kao osnivača, više nema imovine.

 

I onda se u čitav proces uključuju advokati, sudski vještaci itd, pa se onda postojeće obaveze debelo debelo povećaju sa troškovima postupaka, kamatama i drugim troškovima.

 

Da takve pogrešne procjene i pogrešne odluke plaćaju iz svog džepa oni koji su ih i napravili, ne bi ni postojao razlog da se ovakvim i sličanim odlukama Općine Visoko bilo ko protivi, ali se otvoreno postavlja pitanje ko će snositi odgovornost ako materijalna šteta bude trebala biti namirena iz budžeta Općine Visoko.

 

Samo u slučaju otpuštenih zaposlenika JP RTV Visoko bi umjesto par hiljada maraka potraživanja (minimalne plate), na osnovu nabrojanih zakonskih slučajeva kada osnivač odgovara za obaveze, njihova potraživanja mogla prerasti u nekoliko desetina hiljada maraka (jer radi odluka Općinskog vijeća sad imaju pravo da potražuju sva materijalna prava koja im ili koja su im pripadala u skladu sa zakonom o radu, općim ili granskim kolektivnim ugovorom, a koja im najmanje u zadnje tri godine nisu isplaćivana), a kad se u obzir još uzmu i obaveze prema državi koje JP RTV Visoko duguje za ove i sve ostale radnike, Općina Visoko kao da je svojim odlukama samoj sebi nabacila omču oko vrata.

 

Ako se još u ovo sve uključe i porezni i drugi državni organi, sigurno ćemo svi imati o čemu razmišljati i pričati u danima koji dolaze.

 

E sad, ko je koga doveo u zabludu, izvršna vlast zakonodavnu ili zakonodavna izvršnu, ili neki fol stručnjaci i jedne i druge, saznat ćemo valjda kad jedni od drugih počnu prati ruke i ograđivati se, a što po svemu sudeći i nije toliko daleko, jer nije isključena ni krivična odgovornost za ovakve odluke Općinskog vijeća, jer je oštećenje povjerilaca krivično djelo, a u ovom slučaju same odluke Općinskog vijeća služe kao dokaz, sa razlikom u tome što vijećnici imaju neku vrstu imuniteta za odluke koje donose, a izvršna vlast takvog imuniteta nema.

 

Da sve ovo nije i da neće biti po glavama svih stanovnika Općine Visoko možda bi se i radovali takvom raspletu, ali se radi svega toga ne možemo čak ni radovati.

 

 

 

                                                                                                                Press SDA Visoko