SDA Visoko neće podržati prijedlog odluke o povećanju naknade vijećnika i …

OO SDA Visoko neće podržati prijedlog odluke o povećanju naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Visoko

 

Saopštenje za javnost, dostavlja se

 

Poštovani građani,

 

na 14. sjednici Općinskog vijeća Visoko naći će se tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Visoko, koja je predložena od strane 16 vijećnika vladajuće većine u vijeću, te s tim u vezi informišemo javnost da vijećnici SDA neće podržati ovaj prijedlog Odluke, jer cijenimo da u ovom momentu nije potrebno povećavati javnu potrošnju, kao što nije trebalo ni prošle godine povečavati budžetske stavke za bruto plate radnicima, naknade članovima Upravnih i Nadzornih odobora u javnim preduzećima i javnim ustanovama u vlasništvu općine Visoko.

 

Također, vijećnici SDA neće podržati Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu, Prijedog Odluke o visini i načinu plačanja naknada za pogodnost korištenja, uređenja i korištenja gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko, Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2018. godinu, jer Odluke nisu bile u javnoj raspravi, a značajno definišu i uvode namete našim građanima i privrednim subjektima.

 

Ne želimo podržati prijedloge Odluka koji se mogu tumačiti na način da povečanje troškova javne potrošnje treba sanirati preko građana i privrednih subjekata naše općine.

 

 

S poštovanjem,

 

Press OO SDA Visoko