SDA Visoko: Mirza Ganić za gradonačelnika – narod je tražio najboljeg (Video)

Mirza Ganić, kandidat za gradonačelnika Visokog objavio je promotivni video u kojem govori zašto se kandidirao za poziciju gradonačelnika i šta je ono što će prvo uraditi kada postane prvi među jednakim Visočanima.

U nastavku pogledajte šta to predviđa za budućnost našeg grada:

Mirza Ganić

Mirza Ganić je rođen 16.7.1981. godine u Sarajevu. Diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija i pred zvanjem magistra tehničkih nauka. Zaposlen u BH Telecomu, na mjestu direktora Direkcije Zenica. U ranijem periodu obnašao funkciju predsjednika Asocijacije Mladih SDA Visoko i predsjednika Asocijacije mladih SDA Ze-Do kantona. Dva puta biran u općinsko vijeće Visoko, i jednom u skuštinu Ze-Do kantona. Trenutno zastupnik u Predstavničkom domu parlamenta FBIH.

https://www.facebook.com/472873696189640/videos/335741321056658