SDA Visoko: Miralem Galijašević i SDA ministri u posjeti visočkom Povjereništvu

Saopštenje za javnost

OO SDA Visoko sinoć je imao zadovoljstvo i čast da ugosti visoku delegaciju na čelu s predsjednikom KO SDA Ze-Do kantona, odnosno Premijerom Ze-do Kantona Miralemom Galijaševićem uz pratnju Mensura Sinanovića (Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport), Himze Smajića (Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo), Fahrudina Čolakovića (Ministar za boračka pitanja), Mirnesa Bašića (Ministar za pravosuđe) i Nurđehana Šahinovića (Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice).

 

Tokom posjete ove visoke delegacije s članovima Povjereništva SDA Visoko i predsjednicima mjesnih odbora otvoreno je razgovorano o aktuelnoj političkoj situaciji u Visokom, problemima i preprekama u radu, te o realizaciji projekata na području općine Visoko za koje je ili će osigurati finansijska sredstva Vlada Ze-Do kantona na čelu s Premijerom Miralemom Galijaševićem.

 

Premijer Miralem Galijašević je istakao da će u narednom periodu prioritet biti kapitalni projekti. Vlada Ze-Do kantona će oko 11 miliona KM uložiti u putnu infrastrukturu. U vodosnabdijevanje će uložiti oko pet miliona KM, a ide se i dalje u utopljavanje i rekonstrukciju škola. Podrška poljoprivredi neće izostati kao što nije izostala ni u 2017. godini. U okviru podrške općini Visoko bit će realizirani brojni projekti, te očekujemo da će građani prepoznati naš trud i rad, bez obzira što općinska administracija vrlo vješto uz pomoć lokalnog medija te rezultate pripisuje sebi.

 

Od Premijera je zatraženo da poduzme sve korake iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo provođenje zakonskih propisa u svemu, s posebnim osvrtom da isti moraju da vrijede za svakoga. Obzirom da je na području općine Visoko već duži vremenski period aktuelno pitanje nezakonitog imenovanja Upravnog odbora JU Doma zdravlja Visoko, zatraženo je da se uključi nadležno Ministarstvo zdravlja i konačno riješi ovo pitanje, a u interesu građana.

 

Na kraju je istaknuto da SDA predstavlja državotvornu stranku koja ima vrlo jasnu viziju te program rada i djelovanja i da u svom radu slijedi ideju koju je utkao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović.

 

U jedinstvu je snaga!

Press OO SDA Visoko