SDA Visoko: Gradonačelnica Babić zloupotrebljava položaj …

Saopštenje za javnost:

GRADONAČELNICA BABIĆ ZLOUPOTREBU POLOŽAJA KORISTI KAO ALAT ZA POVEĆANJE NAMETA SVOME NARODU ZARAD VLASTITE PROMOCIJE

Pozivamo Gradonačelnicu da prestane zloupotrebljavati položaj i da počne poštovati zaključkeopćinskog vijeća Visoko i ODMAH smanji cijene vode koje je povećala da bi uzimala od naroda što joj ne pripada, i da bi to onda trošila za vlastitu promociju i političku kampanju. 

Podsjećamo građane da je na 40. sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 09.07.2016. godine u okviru treće tačke dnevnog reda “Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre” usvojeno niz zaključaka od kojih izdvajamo sljedeći:

“OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO ZADUŽUJE OPĆINSKU NAČELNICU, SLUŽBU ZA FINANSIJE, PRIVREDU , LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I JKP “VISOKO” D.O.O VISOKO DA FINANSIRANJE OTPLATE KREDITA NE SMIJE DOVESTI DO POVEĆANJA CIJENE VODE POSTOJEĆIM I BUDUĆIM KORISNICIMA, A UKUPNA CIJENA PRIKLJUČKA NOVIM KORISNICIMA NE SMIJE BITI VEĆA OD TRENUTNO VAŽEĆE CIJENE” 

Cijeneći navedeno vrlo je jasno da bahata gradonačelnica radi upravo suprotno zaključcima Općinskog vijeća, te da iste apsolutno ne poštuje, a rezultat je da u Visokom imamo vodu skuplju od struje!

Sada je sasvim evidentno da gradonačelnica bez imalo stida i ustezanja budžet koristi za vlastite političke i druge ciljeve, a sve preko leđa građana!

U Visokom imamo prevelike račune za vodu, za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u odnosu na kvalitet izvršene usluge, za odvoz smeća! Imamo i prevelike namete za izdavanje građevinskih dozvola, velike namete kroz takse za isticanje firme i sl.

Pozivamo Gradonačelnicu da počne konačno raditi svoj posao. Zaista je previše rupa na cesti, previše je smeća okolo, premalo je posla i radnih mjesta. 

Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!!

Press služba