SDA Visoko: Amandmani na Prijedlog budžeta općine Visoko za 2018. god.

Saopštenje za javnost

 

Poštovani,

obaviještavamo javnost da je OO SDA Visoko uputio niz prijedloga na Nacrt Budžeta općine Visoko za 2018 godinu i da nadležne općinske službe nisu prihvatili ni jedan, te s tim u vezi dostavili smo Amandmane na prijedlog budžeta općine Visoko  za 2018. godinu kako bi vijećnici svih političkih opcija mogli dati podršku amandmanima koji su od općeg društvenog značaja i to kako slijedi:

Amandman I

 

Razdjel kod potr. jedinice 100131 ekonomski kod 821600 da se uvede nova stvaka redni broj 2.9. Izgradnja skloništa i prostorija za potrebe MZ s pratećim sadržajem  s planiranim iznosom od 400.000KM.

 

Sredstva obezbijediti umanjenjem ekonomskog koda 821600 redni broj 2.7 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novih skloništa za 400.000KM

 

Obrazloženje: Jedna od potreba većine MZ je postojanje vlastitog objekta za rad savjeta MZ, održavanje različitih društvenih aktivnosti, kao i smještaj dodatnog sadržaja, ambulante, apoteke i sl. Većina MZ nema nikakve objekte za rad, a cilj općine Visoko treba da bude omogućavanje boljih uslova za rad sa građanima, te stvaranja preduslova za izgradnju objekata gdje je moguće njegovo samofinasniranje (smještaj apoteke, ambulante i sl). Iskorak u ovom pravcu je od posebne važnosti, jer znamo da na području općine Visoko veoma mali broj MZ ima uslove za normalan rad i funkcionisanje.  

 

Amandman II

 

Razdjel kod potr. jedinice 100131 ekonomski kod 821600 uvede nova stvaka redni broj 2.8. Podrška arheološkom istraživanju i restauracije  Starog grada na Visočici s planiranim iznosom od 100.000KM.

Sredstva obezbijediti umanjenjem ekonomskog koda 614400 redni broj 1.2.2. Sufinansiranje nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Općina za 100.000KM

 

Obrazloženje: Radovi su započeti prije par godina, potom obustavljeni, prijeteći da zub vremena i uticaj prirode nanese nenadoknadivu štetu Nacionalnom spomeniku nulte kategorije. Obzirom da se radi o strateškom projektu za općinu Visoko u dijelu razvoja turizma neophdno je ovom pitanju posvetiti posebnu pažnju. Obzirom da se nalazi na području općine Visoko, te da će njegovo oživljavanje biti magnet za privlačenje turista i isticanje kulturno-historijskog naslijeđa smatramo bitnim planiranje budžetske stavke za ovu namjenu.

 

Amandman III

 

Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod  614300 redni broj 1.2.16. Transferi za pomoć vjerskim zajednicama planiran je u iznosu  20.000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 20.000KM, tako da ista iznose 40.000KM.

 

Sredstva obezbijediti umanjenjem ekonomskog koda 614000 redni broj 1.2.15 Transfer iz oblasti društvene djelatnosti za 20.000KM.

 

Obrazloženje: Obzirom na značaj vjerskih zajednica na području općine Visoko mišljenja smo da je neophodno povečati ovaj transfer za 20.000KM. Ni pomenuta sredstva nisu dovoljna podrška, ali jesu motivirajuća u smislu podrške u radu istih, te prepoznavanja njihovog rada kroz budžet općine Visoko. Posebno ako znamo da je finansiranje vjerskih zajednica vezano isključivo za članarine. Podrškom vjerskim zajednicama je značajno djelovanje u oblasti društvene djelatnosti, jer vjerske aktivnosti doprinose razvoju porodice i društva.

 

Amandman IV

 

Razdjel kod potr. jedinice 100151 ekonomski kod 614100 redni broj 1.4.2. Transferi mjesnim zajednicama za vangradsku javnu rasvjetu planiran je u iznosu 50.000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 50.000KM, tako da ista iznose 100.000KM.

 

Sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke potr. jedinice 100151 ekonomskog koda 614100 redni broj 1.4.3. Transferi za radove u mjesnim zajednicama.

 

Obrazloženje:  Na području općine Visoko postoji značajan broj izgrađenih  javnih rasvjeta koje se ne finansiraju iz budžeta općine Visoko. Značajan dio tih rasvjeta je izgrađen najvećeim dijelom od finansijskih sredstava građana. Mišljenja smo da bi općina Visoko trebala dati značajniju podršku u subvencioniranju troškova javne rasvjete, jer koliko nam je svima poznato da građani solidarno plačaju istu tako što se sredstva prikupljaju na mjesečnom nivou od građana. Ovom izmjenom omogućili bismo vangradskim mjesnim zajednicama podršku i olakšanje u procesu prikupljanja finansijskih sredstava i subvencionirali pozitivne primjere gdje su građani svojim doprinosom i izdvajanjem finansijskih sredstava pomogli da općina bude osvjetljenija

 

Amandman V

 

Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod 614500 redni broj 1.2.28. Podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima planiran je u iznosu 60.000KM, što je umanjenje za 35.000,00KM u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini, te je  potrebno planirana sredstva uvečati za 40.000KM, tako da ista iznose 100.000KM.

 

Sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke ekonomskog koda 614300 redni broj 1.2.15. Transfer iz oblasti društvene djelatnosti za 40.000KM

 

Obrazloženje: Općina Visoko treba da bude opredijeljena da potiče razvoj privrede i stvara dobar poslovni ambijent. Strateško opredjeljenje općine Visoko treba da bude podrška privredi i razvoju poduzetništva, a mali obrti mogu biti osnova za kreiranje svijesti i poduzetničkog ambijenta. Naš cilj treba biti da omogućimo privrednicima lakše poslovanje, bolju produktivnost i profit, što će u perspektivi omogućiti nova zapošljavanja i bolji standard građana. Također, mi moramo stimulirati građane, potencijalne obrtnike, koji nisu do sada iz raznih razloga registrovali svoje obrte, a žele da rade, kako bi konačno napravili taj korak.

 

Smanjivanjem sredstava za poticaj biznisu, privrednicima i obrtnicima govori o namjerama da isti nemaju suštinske podrške od lokalne zajednice!

 

Amandman VI

 

Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod 614500 redni broj 1.2.27 Poticajna sredstva za poljoprivredu planiran je u iznosu 60.000KM, što je umanjenje za 35.000,00KM u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini, te je  potrebno planirana sredstva za 2018. godinu uvečati za 50.000KM, tako da ista iznose 110.000KM.

 

Sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke ekonomskog koda 821600 redni broj 2.4. Rekonstrukcija i investiciono održavanje za 50.000KM

 

Obrazloženje: Imajući u vidu značajan pad otkupne cijene jagodičastog voća, da je iza „malinara“ izuzetno loša sezona, te da je za mnoge zbog navedenog upitno da li će nastaviti sa tom djelatnošću. Naša lokalna zajednica bi trebala biti svjesna činjenice koliko porodica na našoj općini, osnovnu egzisteciju obezbjeđuje kroz uzgoj malina i prodaju iste, te da ni u kom slučaju ne smije dozvoliti da zbog gore navedenih nedaća koje su ih zadesile u proteklom periodu, zaustavi i značajno umanji razvoj ove grane poljoprivrede na našoj općini. Svjedoci smo da je Vlada ZDK za 2017 god. uvečala poticaj po kg proizvedene maline sa 0,15KM, na 0,25KM, prema određenim kriterijima, gdje je jedan od uslova predaja u otkup 700 kg maline. Slijedeći primjer Vlade ZDK, uzimajući u obzir da zbog gore navedenih kriterija i loše sezone, određen broj „malinara“ nije ostvario poticaj kantona, mišljenja smo da bi smo kroz naš prijedlog bili u mogućnosti adekvatno pomoći proizvođačima malina, a posebno onima koji su imali prinos manji od 700kg, i dodatno ohrabriti iste da nastave trend proširenja, a ne smanjenja i ukidanja zasada maline.

 

Amandman VII

 

Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod  614200 redni broj 1.2.5. Jednokratne pomoći za školovanje planiran je u iznosu  50.000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 50.000KM, tako da ista iznose 100.000KM, kao što je to bio slučaj u 2017. godini.

 

Sredstva obezbijediti povečanjem prihoda u glavnoj grupi 720000  neporezni prihodi, analitika 721191  redni broj 2.1.3.1 Prihodi od učešća u dobiti JP za 50.000KM.

 

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da na području općine Visoko imamo stipendije koje se realizuju putem Ministarstva za boračka pitanja, stipendije koje se realizuju putem Ministarstva za obrazovanje, nauku kulturu i sport, stipendije koje se realizuju putem privrednih subjekata, stipendije za nadarene studente i stipendije od strane NVO. Mišljenja smo da općina Visoko kroz Jednokratne novčane pomoći treba planirati sredstva za sve studente koji nisu ostvarili pravo na stipendiju po bilo kom osnovu u gore navedenom. Ovim postižemo da na području općine Visoko svaki student ima stipendiju, odnosno stipendija za sve studente općine Visoko.  Također, imamo mnogo učenika srednjih škola kojima je potrebna novčana pomoć. Ovim transferom omogučavamo učenicima i studentima podršku u njihovom obrazovanju.

Amandman VIII

 

Razdjel kod potr. jedinice 100131 ekonomski kod 821600 redni broj 2.3. Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu planiran je u iznosu 2.000.000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 600.000KM, tako da ista iznose 2.600.000KM.

 

Sredstva obezbijediti povečanjem prihoda u glavnoj grupi 722400 Ostale budžetske naknade, podgrupa 722430 Općinske naknade, analitika 722435 redni broj 2.5.1.4 Naknada po osnovu pogodnosti za iznos 600.000KM.

 

Obrazloženje: Na području općine Visoko egzistria 26 mjesnih zajednica. Program kapitalnih ulaganja treba da obuhvati ravnomjerno sve mjesne zajednice, te da svaka mjesna zajednica dobije po 100.000KM za razvoj svoje infrastrukture. Na ovakav način će svaka MZ u četverogodišnjem mandatu dobiti po 400.000KM što je dobar preduslov da riješe značajne infrastrukturne probleme. Asfaltiranje po 200-300m puta, šireni po 2,5m ne predstavlja adekvatan infrastrukturni razvoj, te je neophodno ozbiljnije sa značajnijom podrškom pristupiti ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
OPĆINSKI ODBOR VISOKO