SDA Visoko: 27 godišnjica osnivanja SDA u Visokom

Godišnjice su prilika da se evociraju uspomene na značajne ljude i događaje. Osnivanje SDA u Visokom spada u one događaje koji su promjenili društvene prilike i definisali razvojne pravce Visokog.

SDA BiH kao svenarodni pokret u BiH, a potom kao politički projekatu svom nastajanju i djelovanju prolazi kroz sva iskušenja i izazove, međutim, više nego evidentno je da na tom putu uspjeva održati ispravan kurs – opredjeljenje za demokratsku državu svih njenih naroda i građana.

 

Rijetki su primjeri u ljudskoj civilizaciji da je jedna politička partija, kao što je to SDA BiH prošla toliko društvenih promjena; prvi višapartijski sistem u okviru bivše Jugoslavije, ratni period 92-95, postratni razvojni period te tranzicijske procese iz socijalističkog – društvenog vlasništva u kapitalističke procese, a da pri tome uspijeva održati svenarodnu podršku i povjerenje.

 

Iz današnje perspektive se može vidjeti i određen broj pogrešaka, može se reči i svojevrsnog lutanja, ali ako se stvari sagledavaju hronološkom sljedivošću i u kontekstu zadatih trenutaka u kojima su se dešavale – može se s pravom zaključiti da SDA BiH predstavlja ključnu osnovu opstanka BiH u njenim granicama i perspektivu BiH u vremenu što je pred nama.

 

U takvom kontakstu društvenih i historijskih prilika možemo vrednovati svaki od političkih faktora u BiH i tek tada ćemo doči do objektivne slike o stvarnom mjestu i ulozi svih političkih aktera u posljednja dva i više desetljeća.

 

SDA u Visokom od svog osnivanja do danas je značajan sudionik brojnih društvenih procesa. U tom periodu je mnogo pojedinaca i događaja koji će ostati trajno zabilježeni u društvenom i političkom historijatu općine Visoko ali i BiH.

 

Treba kazati i da smo imali dosta iskušenja, dobrih i manje dobrih, pa zašto ne reči i loših kadrovskih i društvenih rješenja.

 

Da se moglo bolje, vjerovatno se svi slažemo.

 

Međutim, vrijeme prošlo možemo iskoristiti kao nauk ali ne i ispraviti. Pred nama su obaveze i zadatci, ništa manje zahtjevni u odnosu na bilo koji od perioda razvoja političkog projekta što se zove SDA.

 

Uz čestitke svima onima što su bilo kada i na bilo koji način bili dijelom ovog političkog projekta, ovom prilikom donosimo samo neke od elementarnih pokazatelja iz historiografije visočke SDA.

 

SDA BiH je osnovana 26. maja 1990. godine na Osnivačkoj skupštini održanoj u Sarajevu. Bila je to prva registrovana politička stranka nakon 45 godina jednopartijskog sistema u Jugoslaviji.

 

Dana 06.08.1990. godine, u Visokom (KSC „Mladost“) održana je Osnivačka skupština SDA Visoko.

 

Radno predsjedništvo Osnivačke skupštine SDA Visoko: Alibegović Mehmed, Esad Durajlić, Žilić Ahmed, Mersed Šahinović, Fahira Fejzić, Ibrahim Čuprija i Suad Džafić

Izabrani IZVRŠNI ODBOR SDA Visoko od 11 članova:

 

 1. Mehmed Alibegović, predsjednik
 2. Esad Durajlić, podpredsjednik
 3. Mersed Šahinović, sekretar
 4. Rašid Kalota, blagajnik
 5. Ahmed Žilić, član
 6. Ibrahim Krzović, član
 7. Enver Bektaš, član
 8. Mevludin Sinangić, član
 9. Mirsad Mahmutović, član
 10. Vejsil Džafić, član
 11. Nijaz Šabanović, član

 

Predsjednici OO SDA Visoko, hronološki:

Osnivačka skupština SDA Visoko 06.08.1990.godine

 

 • Mehmed Alibegović, rahmetlija bio je prvi prdsjednik svega par mjeseci,
 • Esad Durajlić, 1992.
 • Mersed Šahinović, 1992.-1994.
 • Rašid Kalota, 1994.-1996.
 • Aziz Brotija, 1996.-2004.
 • Ahmet Kurspahić, 2004.-2012.
 • Halim Zukić, 2012. – 2017.

 

Povjereništvo OO SDA Visoko