SBB Visoko: Potencijalna kandidatska lista za Gradsko vijeće Visoko

Potencijalna kandidatska lista GO SBB Visoko za Gradsko vijeće Visoko upućena je na “ovjeru” CIK-u BiH.

GO SBB Visoko se odlučio za kvalitetnu listu s uvjerenjem da dosadašnji politički rezultati im mogu biti dovoljna garancija da povečaju broj zastupnika u Gradskom vijeću Visoko.

Participacija u vlasti je iskorištena za konkretne društvene projekte i sticanje političkog kredibiliteta da se pred građane može svijetla obraza.

Listu kandidata za Gradsko vijeće Visoko predvodi Vahid Ramić, predsjednik GO SBB Visoko, zamjenik predsjedavjućeg Gradskog vijeća Visoko i osnivač – vlasnik preduzeća RAMING COMPANY d.o.o. Visoko, čija je osnovna djelatnost građenje i projektovanje.

Kandidatska lista SBB Visoko za Gradsko vijeće Visoko:

1. Vahid Ramić
2. Nevzeta Begić
3. Elmir Omerbegović
4. Mersid Elezović
5. Mediha Čehajić
6. Haris Hodžić
7. Amra Šabović
8. Eldin Kahvedžić
9. Nudžejma Jamaković
10. Mensur Trebo
11. Safija Krvavac
12. Sanel Kosovac
13. Adha Halilović
14. Nisvet Jamaković

GO SBB Visoko