Savez za sport i rekreaciju invalida Visoko

Savez za sport i rekreaciju invalida VisokoGrupa entuzijasta koji su uočili bavljenje sportom za osobe sa invaliditetom su 27. decembra 1976. godine osnovali Savez za sport i rekreaciju invalida opštine Visoko (SSRI Visoko), da bi nedugo zatim svečano otvorili prostorije i boćarsku stazu saveza u djelu sporskog kompleksa stadiona “Luke” u Visokom. Još tokom 80. godina prošloga vijeka članovi ovog Saveza su bili uspješni takmičari na regionalnim, republičkih i saveznim takmičenjima, a zbog primjerne organiziranosti i masovnosti, Savez je bio odlikovan najvišim priznanjem Saveza BiH – zlatnom plaketom. Uslijed ratnih dejstava. Savez u periodu `92-`95 privremeno ne funkcjoniše da bi Obnoviteljskom skupštinom 1997. godine ponovno počeo da radi u punom kapacitetu. Najbolje rezultate SSRI Visoko je postigao 2000, 2004. i 2008. godine. Danas SSRI Visoko okuplja oko 150 sportista- takmičara koji postižu dobre rezultate na svim nivoima takmičenja. www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus