Savez za sport i rekreaciju invalida općine Visoko: Vlast ruši ono što su radnici gradili

637

Davne 1979. godine za potrebe rekreacije i resocijalizacije osoba sa invaliditetom radnici Visokog sagradiše klubske prostorije i stazu za boćanje, a danas je općinska vlast uruši.

U sklopu kompleksa Stadiona “Luke“ od 1979. godine u Visokom postoji i staza za boćanje na kojoj su ovu sportsku disciplinu upražnjavali osobe sa invaliditetom zbog kojih je i izgrađena ali i drugi rekreativci i sportisti visočkog SSRI i drugih općinskih i kantonalnih saveza.

Na ovoj boćarskoj stazi koja je po Zahtjevu SSRI Visoko dobila Urbanističku dozvolu br 03/5-364-68/79 od 17.04.1979. godine (uskoro 35 godina) je do marta 2015. godine upražnjavan ovaj sport. Staza je  bila u upotrebi i služila svojoj svrsi ali i u neposrednoj  blizini je  instaliran i  džambo šaha za koji su sredstva uz pomoć donatora prikupili članovi UO SSRI. Slažemo se da je klubska prostorija (čitaj kafana) dobrano devastirana, u fazi rušenja, a za istu smo tražili dozvolu da izvršimo sanaciju i nadogradnju prostorije, ali to ne prolaz?

Odlukom općinske službe prostorije i staza su izuzeti od SSRI u svrhi izgradnje drugih sportskih sadržaja?!.. Pored brojnih zahtjeva upučenih općinskoj načelnici za razgovor o ovom pitanju nije bilo mogućnosti obezbijediti termin za isti te danas SSRI je Savez bez adrese i sjedišta, bez boćarske staze i džambo šaha…

Generalni zaključak članova UO SSRI je da smo jako  nezadovoljni ovim rješenjem te će mo najvjerovatnije svoja prava pokušati ostvariti putem suda.

Ono što je posebno zanimljivo u svemu je činjenica da općinska vlast ne želi ili ne smije razgovarati o ovom pitanju.  Od strane UO SSRI upučeno više zahtjeva  istim  da se razgovara i pokuša iznači kompromisno rješenje uvijek su nailazili na zid šutnje. Zašto ???

Mi samo želimo znati  imali Općina neku ponudu za SSRI?  Savez koji u svojim redovima ima takmičare na svjetskom prvenstvu ( Amir Burko), takmičare na međunarodnim takmičenjima ( Kemal Kardaš) ekipe takmičara po granama sportova koje se ne samo takmiče već ostvaruju i jako visoke rezultate i plasmane na kantonalnim i federalnim takmičenjima ( boćanje, šah, kuglanje, atletika, streljaštvo, stoni tenis, pikado…)

U toku današnjeg dana ( 08.04.2015.) po saznanju da su u toku radovi skidanja metalne konstrukcije boćarske staze pokušano je doći do jasnog odgovora po čijem nalogu se radi , kuda će i za čiji interes biti odvezeno to silno željezo,  jel i ono vlasništvo općine?  Od upitanih  niko  nije znao odgovor?!…. Dok je potpisnik Rješenja,  građevinski inspektor, bio  „na putu“…

Ponovo JAVNO upućujemo Zahtjev općinskoj načelnici za prijem članova UO SSRI na sastanak kako bi dobili informaciju ima li mjesta za rekreaciju osoba sa invaliditetom gdje bi mogli smjestiti svoje osvojene trofeje, sportske rekvizite i imati svoju adresu ???

Upravni odbor

Saveza za sport i rekreaciju invalida

Komentari

komentara