Satiranje: Informativne Robovlasničko Tutorske Vijesti Vijetnamije

U “jednoj zemlji seljaka” biješe sredina u kojoj se živjelo sretno i veselo, daleko od svih ovosvjetovnih problema. 
Rahatluk opuco sve redom: jedni uživaju u blagodatima prihvatiziranih društvenih dobara političkim metodama, a drugi još sretniji zbog ovih prvih.
Svakodnevno su se svi đuturile divili vlastitim dostignućima:
– slavili popravljenu halu u nekoj od škola,
 zakrpljenu rupu na izlokanim putevima što vode nigdje i nikamo jer tu sredinu svi su zaobilazili,

– “svijetleće bandere” se razvodile svukuda, a nedugo potom nisu služile svojoj svrsi (ko sumnja može se uvjeriti iza Industijeske zone TP),
– AZIL za paščad je nikao prije nego se i slovo zametnulo na papiru,
– gradnja je bila intenzivna da se gradilo i po drugim općinama,
– INVESTICIJE su frcale na sve strane, a IMT je bio glavna pokretačka snaga ………….. i da ne nabrajamo.

Niko iz viših sfera “zemlje seljaka” nije ulazio u tu sredinu – što zbog “neugodnih misrisa” na samom ulazu, što zbog još “neugodnijih mirisa” u samoj sredini.
Nije to smetalo ovdašnjem svijetu – samozadovoljstvo i samodovoljnost je ovdje na visokom nivou, stvar patriotizma.

Jebeš turske safunice (TV serije) u odnosu na gledanost lokalnih zanimljivosti poslije “Azrailovog fejsbuka”. Sve živo, a podrazumjeva se i mrtvo, jer su mrtvaci prajm tajm” javnog VC – vijesnika cvjetnosti; nije se odmicalo od ekrana. Svi su crpili svaku izrečenu riječ, a divili se slijedivošću slika: hoš vako – hoš nako prve među jednakima, a do nje još prvija “Zorica”. Svi bi bili kaharli kad shvate da HIN nema na vremnskoj prognozi.

Iako se radilo o demokratskoj sredini, svi akteri su jednoglasno,a zašto ne reči i jednoumno odlučili da imaju istovjetni politički znak prepoznatljivosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto tako, na jednoj od jednoglasnih sesija političke pameti, jednoumno je usaglašeno da javni VC (RTV V) u skladu sa vlastitim dostignućima i iskustvima sličnih sredina, poput sjevernokorejskih, ima jedinstven pristup prema svima te da sami probjeraju šta to javnost ima da zna, a šta je suvišno za sofisticirane široke narodne mase. U skladu s takvim orjentacijama, a kao znak prepoznavanja istine – istinite vijeti će nositi jedinstven znak u zaglavlju.

 

Prvi DIO, a nastvak slijedi uskoro na temu:
Bajrovanje kao model društvenog napredka

 

__________________

Satira je književni oblik u kojem se kritički ismijava pojedinac, grupa, država ili vlast. Često je korištena kao sredstvo političke borbe. Satira je vrsta komedije koja kritizira neke pojave ili karaktere, a bez želje da se osuđuju.

magazinplus.eu/M.H: