Sastanak o vakufskoj problematici: Razgovarano o dozvoli za izgradnju džamije u Lukama

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Visoko Midhat ef. Čakalović sa saradnicima posjetili su Gradsku upravu Visoko, te sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem i njegovim saradnicima razgovarali o aktuelnim predmetima koji se odnose na vakufsku imovinu.

Kako je saopćila Vakufska direkcija, sastanak se prije svega odnosio na izdavanje dozvole za izgradnju džamije u Lukama, Visoko, rješavanje dodjele kompenzacijskog prostora na korištenje na ime vakufskog prostora koji se nalazio na području današnjeg Trga žrtava Srebrenice, zatim rješavanje predmeta naknade za dio vakufske nekretnine koja je ostala unutar korite rijeke Bosne prilikom izgradnje obaloutvrde, te riješavanje ostalih predmeta koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i zaštitu vakufske imovine.

Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci za svaki od navedenih predmeta, iskazana spremnost na saradnju, te dogovoreno da se u narednom periodu nastoji raditi na ubrzavanju određenih procesa u rješavanju svih aktualnih predmeta koji se odnose na vakufsku imovinu na području Grada Visoko.

Ovom prilikom direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović čestitao je gradonačelniku na izboru te mu poželio uspjeha u poslu.

(Preporod.info)