Sastanak gradonačelnika i načelnika sa područja ZDK

U Hotelu Zenica danas je održan radni sastanak gradonačelnika i načelnika sa područja ZDK i Zajedničke komisije, koja je formirana ispred Inicijative za lokalne vlasti i ima prevashodni cilj da se s lokalnim vlastima konsultuje i identifikuje sistemske probleme u načinu na koji je organizirana i finansirana lokalna vlast.

Zajednička komisija je sastavljena od uglednih medunarodnih eksperata na polju lokalne uprave, od kojih su mnogi već radili u Bosni i Hercegovini.

Na radnom sastanku, koji je organizovala Delegacija Evropske unije u BiH, je učestvovala Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić, a Zajednička komisija je postavljala zanimljiva pitanja, kao što su:

Da li su odgovornosti lokalne vlasti jasno definirane u zakonu?

Koje bi izmjene zakona ili mehanizama finansiranja vlastima omogućile da pružaju bolje usluge?

Gdje bi se mogao uštedjeti ili efikasnije koristiti novac?

Koje su glavne prepreke boljoj saradnji u pružanju usluga sa drugim općinama, kantonom i entitetskom vladom?

Koja su glavna ograničenja s kojima se lokalne vlasti suočavaju u lokalnom ekonomskom razvoju?

Slika 2

Prisutni su imali priliku razmijeniti mišljenja i stavove o ovim i sličnim pitanjima, a u narednom periodu Zajednička komisija će sačiniti Izvještaj koji će lokalnim vlastima biti dostavljen u mjesecu maju.

Održan je i tehnički sastanak članova Zajedničke komisije i savjetnika/šefova za ekonomiju, finansije i prostorno uređenja Općina ZDK – a.

Općinu Visoko su predstavljali: Emir Fejzović – pomoćnik Općinske načelnice u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, Nidžara Hadžiomerović – pomoćnica Općinske načelnice u Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke i Belma Karavdić – Čengić – šefica Odsjeka za finansije.

Podsjetimo, Inicijativa za lokalne vlasti je zvanično predstavljena 18. oktobra prošle godine u Sarajevu s ciljem razmjene mišljenja sa predstavnicima lokalnih vlasti u BiH o glavnim problemima i preprekama s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu i pružanju usluga građanima, kako bi se pronašla adekvatna rješenja.

Slika 1

Press Općine Visoko