ZDKSaopštenje za medije: Reakcija rektora Durakovića na navode ministra Kozlića

Saopštenje za medije: Reakcija rektora Durakovića na navode ministra Kozlića

Iako smatram da bi bilo puno bolje da smo zakon o visokom obrazovanju pripremilli u okviru Radne grupe za izradu nacrta zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, čime bi izbjegli ovakvu vrstu polemisanja, prisiljen sam, kao Rektor Univerziteta u Zenici, da svoj osvrt na Nacrt zakona o visokom obrazovanju dajem putem medija i da na ovaj način diskutujem sa Ministrom Kozlićem.

Uvaženi Ministre, Nacrt zakona o visokom obrazovanju ne smeta samo Rektoru, Nacrt zakona nije dobio podršku Senata Univerziteta u Zenici, nije dobio podršku Sindikata Univerziteta u Zenici, niti Unije studenata Univerziteta u Zenici.

Svi članovi Senata Univerziteta u Zenici, kao najvišeg akademskog tijela na Univerzitetu su bili istog stava, a to je da Nacrt zakona o visokom obrazovanju mora biti usaglašen sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, tj. Zakonom koji je hijerarhijski iznad Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, također mora biti usklađen i sa odlukama Ustavnog suda BiH broj U 10/21 i U 22/18.

Upozoravam Vas Ministre da morate voditi računa o Poslovniku o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koji u članu 25. stav 2. propisuje slijedeće „Predlagač materijala je odgovoran da prijedlog materijala koji se dostavlja radi razmatranja na sjednicama Vlade bude u skladu sa Ustavom, važećim zakonima i provedbenim propisima“. Vi ste predložili Nacrt zakona o visokom obrazovanju koji nije u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, niti sa gore navedenim odlukama Ustavnog suda BiH.

Javna rasprava na temu Nacrta zakona o visokom obrazovanju je održana u amfiteatru Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, dana 05.04.2022. godine. Obzirom da se donosi zakon o visokom obrazovanju u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje postoji samo jedan Univerzitet, očekivali smo da na toj raspravi prisustvujete Vi kao predlagač i profesor na nekoliko fakulteta Univerziteta u Zenici. Bilo bi dobro da ste u skoro punoj sali amfiteatra, u prisustvu velikog broja profesora i radnika Univerziteta u Zenici dali odgovore na brojna pitanja koja se postavljaju, a ne da iznosite populističke stavove putem medija o kozmetičkim promjenama trenutnog Zakona o visokom obrazovanju, a suštinu svjesno prešućujete.

Ne mogu da se složim sa Vama da novi Nacrt zakona o visokom obrazovanju jača institucionalnu autonomiju i akademske slobode na Univerzitetu u Zenici, čak što više sve je suprotno. Komentarisat ću samo bitne stavke koje ste naveli, a one kozmetičke koje nisu toliko bitne neću.

Pominjete da prilikom izbora rektora i prorektora po novom Nacrtu zakona ne treba saglasnost osnivača. Podsjećam Vas da je to rezultat odluke Ustavnog suda BiH, kojom je naloženo Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da izmijeni Zakon o visokom obrazovanju u roku od 6 mjeseci, jer postojeći Zakon nije usaglašen po tom pitanju i to nije rezultat vaše procjene, jer da jest to bi ste davno uradili, obzirom da ste odgovorni za visoko obrazovanje.

Navodite u Nacrtu Zakona da statut kao najviši akt donosi senat uz pribavljeno pozitivno mišljenje upravnog odbora. Ne navodite da trenutni Zakon o visokom obrazovanju definiše da statut donosi upravni odbor uz prethodnu suglasnost osnivača zbog čega je opet pokrenuta apelacija za ocjenu ustavnosti koja se odnosi na to koje tijelo donosi statut. Prema članu 12. Okvirnog zakona, statut donosi senat uz prethodno pribavljeno mišljenje upravnog odbora visokoškolske ustanove. Nigdje u tekstu se ne navodi pozitivno mišljenje. U istom članu Okvirnog zakona stoji da statut svake visokoškolske ustanove mora biti usaglašen sa ovim Zakonom. Zašto se upravni odbor upliće u akademska pitanja? Na senatu se tretira isključivo akademska problematika. Svaki novi studijski program, novi fakultet koji bi eventualno proizveo troškove za budžet, po važećim propisima može zaustaviti Vlada i Skupština Kantona, jer oni daju konačnu saglasnost na osnivanje novih fakulteta i studijskih programa.

Ako se zahtijeva pozitivno mišljenje od upravnog odbora, što je suprotno Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju BiH i ako osnivač ima većinu članova u upravnom odboru, pitam se gdje je tu institucoinalna neovisnost i gdje su te akademske slobode koje su zagarantovane Okvirnim zakonom, a o kojima Vi govorite.
Navodite kako prorektori aktivno učestvuju u radu senata bez prava glasa. Ovo rješenje postoji samo na Univerzitetu u Sarajevu, ali je kod njih većina članova Upravnog odbora iz reda akademske zajednice. Na svim dugim javnim Univerzitetima: Tuzla, Bihać, Mostar, Istočno Sarajevo, Banja Luka prorektori imaju pravo glasa. Ako već kažete da je ovo u skladu sa pravnom logikom i principima prava, zašto niste ukinuli pravo glasa prodekanima na naučno-nastavnim vijećima, koji glasaju za dekana, a bira ih naučno-nastavno vijeće na prijedlog dekana. Očito da imate druge motive.

Na ovakav način se opet krši Okvirni zakon, jer je članom 16. definisano sljedeće „Broj članova, sastav i način rada senata utvrđuje se statutom visokoškolske ustanove“. Ovim ste opet uskratili pravo senatu da samostalno reguliše osnovna pitanja koja su u njegovoj nadležnosti.

Apsolutno se ne slažem da je ovo najliberalniji Nacrt zakona o visokom obrazovanju, čak šta više! Dovoljno je da pogledamo kaznene odredbe i inspekcijski nadzor. Uvodite odgovornost fizičkog lica za drugo fizičko lice, pravite pravne konstrukcije koje ne postoje. U suštini, obzirom na broj članova Nacrta zakona o visokom obrazovanju, kojima regulišete inspekcijski nadzor i kazne, postavlja se pitanje da li je to ta nova vrijednost koju dobijamo ovim zakonom.

Poštovani Ministre, ako sa Nacrtom zakona nije zadovoljan rektor jer Nacrt zakona nije usaglašen sa Okvirnim zakonom, ako sa Nacrtom zakona nije zadovoljan Senat Univerziteta u Zenici, koji je jednoglasno podržao sve primjedbe na Nacrt zakona, ako sa Nacrtom zakona nije zadovoljan Sindikat Univerziteta i ako sa Nacrtom zakona nije zadovoljna Unija studenata Univerziteta, a oni su razlog postojanja Univerziteta, onda se zaista pitam kome treba ovakav zakon o visokom obrazovanju.
Iskreno se nadam da ćete dobro proanalizirati sve primjedbe sa javne rasprave održane na Univerzitetu u Zenici i da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona u proceduri izrade prijedloga utvrditi prijedlog zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, koji će biti usaglašen sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, kako bi akademska zajednica dobila ono što joj pripada.

RektorUNZE
prof.dr.sc Jusuf Duraković

Srdačno,
Derviša Fetić, MA
Stručni saradnik za informisanje


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE