Saopštenje sa 54. sjednice Skupštine ZDK

SAOPŠTENJE SA NASTAVKA 54. SJEDNICE SKUPŠTINE

U nastavku 54. sjednice Skupštine koja je održana 17.01.2018. godine razmatrane su preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 54. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala šest tačaka, od kojih su prve dvije razmatrane 17.01.2018. godine.

U nastavku sjednice Skupština je donijela Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. U okviru procedure donošenja Zakona, Skupština se predhodno izjašnjavala o 38 amandmana koje su podnijeli poslanici i Klubovi poslanika, (od njih ukupno 39-pošto se o jednom nisu izjašnjavali zbog stava Zakonodavno-pravne komisije po kojem isti nije u skladu sa Ustavom FBiH i Izbornim zakonom).  Amandmane je predhodno razmatrala Vlada, te ih nije prihvatila iz razloga navedenih u obrazloženjima njenih zaključaka. Skupština je prihvatila 16 od 38 amandmana koji su postali sastavni dio donesenog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, dok je i Vlada Kantona, u svojstvu predlagača Zakona, podnijela 1 amandman koji je postalo sastavni dio istog Zakona.

U okviru četvrte tačke, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, te mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na dalji postupak. Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

Na ovoj sjednici poslanici su prihvatili Inicijativu Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 28. stav 6. i 8. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, te zadužili Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Kantona da u smislu predložene inicijative, u roku od 15 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom za razmatranje istog po skraćenom postupku.

U konačnici sjednice, Skupština je prihvatila izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK