Saopćenje za javnost – Zimsko održavanje lokalnih …

U skladu sa Zakonom o cestama F BiH, općina Visoko je obavezna održavati ceste u ljetnom i zimskom periodu. Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH, odabire se izvođač radova na održavanju istih.

Općina Visoko je kao ugovorni organ u junu pokrenula postupak javne nabavke za zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta za zimski period 2016-2017. Javna nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki 21.06.2016. god. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je bio 12.07.2016. god.
U roku za dostavljanje ponuda blagovremenu ponudu dostavili su:
1.JKP „Visoko“ Visoko,
2.“Mušinbegović gradnja“ doo Visoko,
3.Konzorcij „Atlas-D“ doo i „Citar produkt“ doo Visoko.

Nakon uvida u dostavljne ponude Komisija je izvršila ocjenu te dala prijedlog da Općinska načelnica donese Odluku i dodijeli zimsko održavanje lokalnih puteva konzorciju „Atlas-D“ doo Visoko i „Citar Produkt“ doo Visoko, u zakonskim rokovima. Na Odluku je žalbu izjavilo „Mušinbegović gradnja“ doo Visoko, koju je Ured za razmatranje žalbi usvojio, te poništio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dao prijedlog da Komisija ponovo izvrši ocjenu ponuda, te uputi prijedlog za odabir drugostepenog ponuđača.
12.12.2016.godine Općinska načelnica je na prijedlog Komisije donijela Odluku o diskv
alifikaciji „Atlas-D“ doo Visoko i „Citar produkt“ doo Visoko, i isti se isključuje iz daljeg postupka.
Kao najpovoljniji ponuđač sa kojim će biti zaključen ugovor, proglašava se „Mušinbegović gradnja “ doo Visoko.
Posljednjeg dana isteka roka „Atlas-D“ doo Visoko, je putem pošte uputio žalbu na Odluku općinske načelnice.
19.12.2016.godine „Atlas-D“ doo Visoko je Sudu BiH uputio tužbu protiv Ureda za razmatranje žalbi.
Općina Visoko i pored svega gore navedenog, čini sve kako bi obezbjedila prohodnost puteva našim građanima i u tom cilju je:
-obezbjedila posipni materijal,
-sklopila Ugovor sa „Trgošped“ doo Kakanj za interventno djelovanje,
-uputila urgent Uredu za razmatranje žalbi da u što kraćem roku odgovore na izjavljenu žalbu.

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

visoko.gov.ba