Home BiH Saopćenje za javnost povodom najnovijih maltretiranja bošnjačkih povratnika u manjem bh. entitetu

Saopćenje za javnost povodom najnovijih maltretiranja bošnjačkih povratnika u manjem bh. entitetu

0
Saopćenje za javnost povodom najnovijih maltretiranja bošnjačkih povratnika u manjem bh. entitetu
Foto: A-SDA

Stranka demokratske aktivnosti A-SDA BiH izražava duboku zabrinutost zbog najnovijih događaja u manjem bh entitetu, a uzrokovanih zadnjim akcijama kojima su ciljano stigmatizirani Bošnjaci povratnici.
Jasno je da su nedavno u Zvorniku počinjeni zločin i nasilje, ali se takva nesreća, koja je pogodila cijelu BiH, nije smjela od vodećih političkih struktura u BH manjem entitetu vješto zloupotrijebiti i za drugu vrstu revanšističkog nasilja prema jednom cijelom narodu, te za zastrašivanje i namjerno pravljenje mita o Bošnjacima kao teroristtima i ekstremistima.
Sve se to, kako je vidi iz priloženog, odvija kroz iznošenje paušalnih ocjena, neselektivnih optužbi i dvosmislenih pojmova i termina, naročito od strane kontroliranih medija iz RS, kojima se namjerno želi dezavuisati cijela bh javnost. Naročito smo zabrinuti floskulama koje zvanična strana u RS, u nedostatku valjanih argumenata, koristi da potkrijepi pretrese koji su zadobili jednu novu formu i terminologiju „pretresa radi prikupljanja informacija“, a pod čijom se krinkom želi reći da policija može bilo kada i bilo gdje, bez obzira na opravdanost ili neopravdanost, narušavati privatnost i zastrašivati bošnjačke povratnike.
Posebno je simptomatično da je u BH manjem entitetu nakon 25 godina odlaska komunizma, novim izmjenama Zakona o redu i miru, ponovno uveden famozni „verbalni delikt“, što predstavlja duboko kršenje ljudskih prava i vraćanje u epohu straha od onoga što će se slobodno i javno reći.
Stoga, pozivamo sve nadležne institucije u BH manjem entitetu da svoje aktivnosti usklade sa postojećim zakonskim normama, bez tendencioznih koraka i tumačenja istih zakona. Pozivamo ih da bez histerije, osvetoljubivosti i hladne glave počnu dijeliti pravdu prema svim stanovncima ovog manjeg entiteta, a posebno kada se radi o Bošnjacima povratnicma kao najranjivijoj kategoriji protiv kojih su posljednje istrage i upadi ciljano usmjereni.
Pozivamo sve institucije na državnom nivou, sve bošnjačke stranke, a naročito one koje čine vlast na državnom i federalnom nivou, da poduzmu sve potrebne aktivnosti da slučaj napada na policijsku stanicu u Zvorniku i sve njene konsekvence ispitaju nadležni i nepristarsni organi i timovi, a ako je potrebno i uz međunardnu superviziju i asistenciju, te time spriječe daljnju eskalaciju torture nad Bošnjacima povratnicima.

PRESS A-SDA

Komentari

komentara