Saopćenje za javnost OO Naša stranka

Saopćenje za javnost OO Naša stranka

Na drugom zasjedanju  općinskog  Vijeća Visokog vijećnica Naše stranke Nermina Vehabović Rudež pokrenula je sljedeća pitanja vezano za odluke donesene na istom:

1. Zašto pod stavkom Podrška pojedinačnom takmičarskom sportu nisu planirana sredstva iako je u prošloj godini za ovu stavku bilo izdvojeno 5ooo KM?

2.Zašto pod stavkom „Transver za UG“ koji okupljaju osobe sa invaliditetima od ranije izdvajanih 12 000, ove godine nisu planirana sredstva?

3.Zašto je za stavku Centar za kulturu i edukaciju planirano 100 ooo, u odnosu na ranije 70 000?

4.Zašto za JU gradska biblioteka nema povećanja sredstava (ranije iznosilo 14 000 i ostalo je tako)?

5.Zašto je za stavku „Dom zdravlja Visoko“  smanjena subvencija sa zakonski odredjenih 55 ooo , na 20 000 , ako se zna da je općina dužna da izdvaja 10% od ukupnih sredstava za hitnu pomoc i epidemiolosku sluzbu. Ukoliko znamo važnost 24- satnog pružanja pomoći stanovništva i ako znamo da u Hitnoj medicinskoj pomoci uslugu dobijaju svi bez obzira da li su osigurani ili ne.

6.Zašto su povećana sredstva za JU Centar za socijalni rad? Znači li to da ce se iz tih sredstava izdvajati sredstva za smjestaj djece i zena u sigurne kuće i da li će se iz toga izdvojiti sredstva za zapošljavanje psihologa kojeg Centar nema , već te usluge pruža psiholog iz Ju Dom zdravlja Visoko.

Treba naglasiti da niti na jedno pitanje odgovor nismo dobili  niti je uopće uzeto u razmatranje vijećnićko pitanje vijećnice Naše stranke. Stiče se dojam da se u suštini zadovoljava forma a ne uzima uopće u razmatranje niti jedno pitanje postavljeno trenutnoj poziciji,niti ih se tiče druga opcija.

Nermina Vehabović-Rudež

OO Naša Stranka Visoko