Saopćenje za javnost iz OO DF Visoko

805

Prvi u nizu radnih sastanaka koje planira da organizira tokom svog mandata sa KO DF ZDK, potpredsjednik FBiH Milan Dunović sa saradnicima je održao 14.05.2015.godine u prostorijama KO DF ZDK. Sastanku su prisustvovali predsjednica KO Alma Kratina, predsjednici OO, poslanici u Skupštini ZDK te  resorni ministri u Vladi ZDK – Bojan Gvozdenović i Goran Bulajić.

Cilj sastanka je da se kroz direktne kontakte sa OO, posredstvom KO, dobije stvarna slika stanja u kojma se nalaze općine na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se stvorili uslovi za brže i efikasnije otklanjanje problema i dala podrška realizaciji projekata lokalne zajednice.

Ono što je DF prepoznao kao potencijal za brži i efikasniji razvoj općine Visoko jeste razvoj turizma čiji potencijali nisu iskorišteni u punom kapacitetu. S tim u vezi dajemo punu podršku aktivnostima Fondacije “ Arheološki park : Bosanska piramida Sunca “, kao i realizaciji projekata na arheološkom nalazištu Mile i Okolište, kako bi se sačuvali od daljeg propadanja i bili prepoznati kao turistička destinacija, ne samo općine Visoko, nego i ZDK ali i BiH.

Također, svoje djelovanje ćemo usmjeriti i kroz podršku zaštite okoliša na realizaciji projekta kapitalnih ulaganja općine Visoko, izgradnji Centra za odlaganje komunalnog otpada,  zapošljavanju mladih kroz ideju o osnivanju Biznis centra mladih čiji bi zadatak bio podrška mladima u realizaciji svojih ideja za pokretanje biznisa, kao i podrška i ostalim projektima iz oblasti infrastrukture, zapošljavanja, razvoja poduzetništva i svega što će u konačnici rezultirati boljim uslovima života i rada na području općine Visoko.

O konkretnim pokazateljima realizacije naprijed navedenog javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Idemo raditi!

OO DF VISOKO

Komentari

komentara