Saopćenje sa 39. sjednice Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA 39. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Danas, 29.10.2021. godine održana je 39. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano devet tačaka dnevnog reda.

Skupština je danas donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta čime će se omogućiti da Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona prikupljena sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe troši efikasnije. Skupština je zatim zaključkom prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. U okviru naredne tri tačke razmatrana su tri izvještaja koji su zaključcima prihvaćeni i to:

  • Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu.
  • Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
  • Informacija o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon prihvatanja Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, donesen je i dodatni Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, da u narednom periodu pripreme detaljnu Informaciju o bezbjednosti saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona s posebnim osvrtom na magistralni put M-17 koji prolazi kroz grad Zenica, te općine Žepče, Maglaj, Tešanj i Doboj-Jug i da naprave detaljan Elaborat kako poboljšati stanje u bezbjednosti saobraćaja s ciljem smanjenja broja ljudskih žrtava u saobraćajnim nesrećama.

Posljednje četiri tačke dnevnog reda su bile iz resora Ministarstva zdravstva, pa je Skupština zaključkom prihvatila Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu koja je u poslovanju ostvarila dobit u iznosu 3.474.976 KM što je više za 2.763.262 KM u odnosu na dobit iz 2018 godine, a ovakav rezultat je ostvaren sa prihodima u iznosu 71.770.271 KM i rashodima u iznosu od 68.295.269 KM, a potom je prihvaćen i Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu gdje je u poslovanju ostvaren negativan finansijski rezultat-gubitak u iznosu 1.174.476 KM sa prihodima u iznosu 71.175.147 KM i rashodima u iznosu  od 72.349.624 KM.

Danas je Skupština Kantona zaključkom prihvatila i Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine. U samom izvještaju se navodi da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu 204.423 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 5.652.890 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 5.448.467 KM.

U konačnici rada 39. sjednice Skupština Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu nije dobio potreban broj glasova poslanika Skupštine da bi bio prihvaćen. U Izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat-gubitak u iznosu 180.813 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 2.409.029 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 2.589.842 KM.

                                                                                              Stručna služba Skupštine ZDK