Saopćenje sa 35. sjednice Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA 35. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Danas, 08.07.2021. godine, održana je 35. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano jedanaest tačaka dnevnog reda. Prije početka sjednice u povodu obilježavanja sjećanja na genocid u Srebrenici odata je počast svim žrtvama genocida.

U okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o zaštiti zraka Skupština Zeničko-dobojskog kantona je utvrdila svoje mišljenje. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline. Utvrđeno mišljenje Skupštine, zajedno sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu (federalnog) Zakona o zaštiti zraka,  u vidu izvoda iz transkripta sa 35. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zastupnici su danas donijeli Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu. Dan Zeničko-dobojskog kantona ustanovljen je 2013. godine, a obilježava se 29. avgusta na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja bosanskog Kulina bana kao najstariji sačuvani pisani dokument koji je potvrda državnosti bosanske države, jezika i kulture, ali i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda. Programom obilježavanja, Svečana sjednica Skupštine je planirana za 30.08.2021. godine.

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluke o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona. Priznanja će biti uručena na Svečanoj sjednici Skupštine Kantona, a ovogodišnji laureati i dobitnici Plakete Zeničko-dobojskog kantona su: dr.sci. Edin Berberović, prim.dr. Eldira Hadžić i Derviš Kovačević, MA. Laureatima su Plakete Zeničko-dobojskog kantona dodijeljene kao priznanje za izuzetan doprinos u oblastima nauke, medicine i privrede.

U daljem radu, zaključkom je prihvaćen Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. Potom je Skupština zaključcima dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu i saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

Na današnjem zasjedanju Skupština Kantona je donijela i zaključak kojim prihvata Akcioni plan 2021.-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, kojim se predlaže svim općinskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona i gradskim vijećima gradova Zenica i Visoko da na svojim sjednicama razmatraju ovaj Akcioni plan, te se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona da Akcioni plan distribuira svim općinskim vijećima i gradskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za zapošljavanje na području Zeničko-dobojskog kantona, a da u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, odnosno posredstvom istih ministarstava, navedeni akt distribuira i svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona.  

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je razmatrala i zaključcima prihvatila slijedeće informacije i to:

  • Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini
  • Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

U konačnici, Skupština je prihvatila i Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK