Saopćenje Kluba vijećnika OO SDA Visoko: Pitali smo, a odgovore dobili nismo!

Na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko, održanoj 2.12.2016. godine, na tački dnevnog reda Nacrt budžeta Općine Visoko za 2017.godinu, Klub vijećnika SDA Visoko, je iskoristio svoje pravo na postavljanje pitanja, postavio određeni broj pitanja i naravno očekivao odgovore.

Međutim, niti smo dobili odgovore, niti smo dobili pojašnjenje izvjestilaca zašto smo uskraćeni za odgovore!
Kao klub sa najvećim brojem vijećnika u ovom sazivu Općinskog vijeća, smatramo da nam je pravo, dužnost i obaveza da u interesu svih naših sugrađana tražimo pojašnjenja i odgovore na pojedina pitanja, a sve sa ciljem kako bismo sa što kompletnijim i što jasnijim stavovima mogli učestvovati u raspravi o odlučivanju o pojedinoj tematici.

Sa ciljem pravovremenog informisanja javnosti, prenosimo vam neka od postavljenih pitanja, za koja smo tražili ali nažalost nismo dobili odgovore.

1. Zašto, po kojim osnovama i kriterijima, te u skladu sa kojim potrebama se ukupna izdvajanja za bruto plaće i naknade sa 2.549.000,00 KM koliko je planirano u 2016.godini, i najvjerovatnije će biti u potpunosti i izvršeno, u 2017.godini planiraju u iznosu od 2.750.000,00 KM, što je povećanje od 8,00 % odnosno apsolutnih preko 200.000,00 KM? Ovo je posebno bitno jer su u od 2014.godine, kada je za plate izdvojeno 2.241.000,00 KM, do 2016.godine, izdvajanja za plate povećana za preko 300.000,00 KM, a sa novim povećanjem to bi bilo ukupno povećanje od preko 500.000,00 KM ili 22,00 %.

2. Zašto planiramo izdatke za vodoistražne radove u iznosu od 100.000,00 KM i izdatke za otkup zemljišta za proširenje gradskog vodovodnog sistema u iznosu od 300.000,00 KM, kada nam je ranije rečeno da sa kreditom od 9 miliona KM rješavamo sve probleme vezane za vodosnabdjevanje stanovnika čitave općine Visoko? Odnosno, zašto nismo planirali
izdatke za PDV-e i carine na nabavku opreme za vodovodni sistem, kada je u ugovoru sa EBRD-om jasno određeno da se PDV-e, carina i ostali porezni izdaci ne mogu finansirati iz kreditnih sredstava?

3. Zašto umanjujemo poticajna sredstva za poljoprivredu sa 70.000,00 KM na 50.000,00 KM, odnosno podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima, također sa 70.000,00 KM na 50.000,00 KM, kada znamo da npr.Općina Tešanj, svake godine, u prethodne 3-4 godine, za podršku poljoprivredi izdvaja čak 300.000,00 KM, što je 6 puta više nego što mi planiramo, a znamo da je budžet općine Tešanj isti ili čak manji od budžeta naše općine?

4. Zašto povećavamo subvencije za KSC Mladost sa 150.000,00 KM na 200.000,00 KM, što je povećanje od 33,00 %, kao i subvencije za Ju Centar za kulturu i edukaciju sa 70.000,00 KM na 100.000,00 KM, što je povećanje od cijelih 43,00 %, dok sa druge strane Dom-u zdravlja smanjujemo subvencije sa 55.000,00 KM na 20.000,00 KM, Zavičajnom muzeju
izdvajamo samo 16.000,00 KM, odnosno Gradskoj biblioteci izdvajamo samo 14.000,00 KM?

5. Zašto umanjujemo sredstva za mjesne zajednice, za rasvjetu u mjesnim zajednicama, za interventne radove u mjesnim zajednicama, sa ranije planiranih 285.000,00 KM, na 150.000,00 KM, kada znamo sa kakvom infrastrukturom raspolaže večina naših mjesnih zajednica, sa kakvim problemima se svakodnevno suočavaju?

6. Za šta smo namjenili transfer za sondažna arheološka iskopavanja u iznosu od 10.000,00 KM, kao i zašto planiramo 100.000,00 KM kao sufinansiranje ulaganja u podršku turizmu, odnosno značajnije je zašto taj iznos raspoređujemo u kategoriju troškova za razna kapitalna ulaganja?

7. Ko može da koristi sredstva izdataka za ugovorne usluge, s obzirom da su ista sa ranije planiranih 30.000,00 KM povećana na 100.000,00 KM, te kako se ista troše, po nekom javnom pozivu ili slobodnom voljom?

8. Po kojim osnovama planiramo prihode od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti u iznosu od 320.000,00 KM, kada smo u zadnje četiri godine na ovoj kategoriji imali prosjek od 80.000,00 KM godišnje?

9. Zašto i dalje planiramo prihod od prodaje imovine, zgrada obdaništa, u iznosu od 1.000.000,00 KM, kada u zadnje dvije godine nije došlo do izvršenja ove pozicije, kada niko nije donio odluku da se prodaja izvrši, kada nismo upoznati sa okolnostima da li je iko izvršio procjenu vrijednosti i zašto se vrši prodaja?

10. Zašto i dalje planiramo visoke iznose prihoda od komunalnih naknada, s obzirom na izvršenja iz ranijih godina, kao i zakonske izmjene i zakonska uporišta po pitanju ubiranja istog?
Još uvijek nam je nejasno zašto se nije odgovorilo na postavljena pitanja, posebno radi svih onih koji nisu ekonomisti, i koji se u budžet razumiju onoliko koliko čuju objašnjenja ili pročitaju teksta, a ne onoliko koliko vide brojeva.

Nadamo se da ovakva praksa neće biti nastavljena, a s obzirom da su u toku intenzivne pripreme na izmjeni poslovnika o radu općinskog vijeća, ne bi nas začudili i iznenadili i mnogo radikalniji i „demokratskiji“ načini odnosa izvršne spram zakonodavne
vlasti odnosno stanovnika općine Visoko.
KLUB VIJEĆNIKA OO SDA VISOKO