Sanirana divlja deponija na lokalitetu Mulići-Porječani

Dana 20.03.2017. godine, Općina Visoko zajedno sa domaćim privrednikom izvršila je obilazak terena na lokalitetu Mulići – Porječani te je utvrđeno postojanje divlje deponije koju je potrebno sanirati i očistiti. Ista deponija je uređena i sanirana više puta proteklih godina.

Na osnovu navedenog sačinjen je Izvještaj sa prijedlogom mjera za sanaciju divlje deponije na navedenom lokalitetu i ista je očišćena.

Ovim putem zahvaljujemo se preduzeću NINE-PROM d.o.o. Visoko i gospodinu Anesu Osmanbašiću na čiju inicijativu i uz čiju podršku je deponija očišćena.

Molimo nesavjesne građane da ubuduće svoj komunalni otpad odlažu na predviđena mjesta, jer stvaranjem divljih deponija zagađujemo šume, rijeke i izvorišta, čime ugrožavamo zdravlje i našu životnu sredinu.

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

Visoko.gov.ba