Sanacija udarnih rupa u gradskim i prigradskim područjima Visokog

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za interventno djelovanje na sanaciji putne infrastrukture na području Visokog.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova kao izabrana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbjeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa tekućeg održavanja-interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi u iznosu od 188.721,00 KM.

Trenutno se radovi izvode u ulici Aleja šehida Resula.

Izvođenje svih radova je planirano propisanim zakonskim regulativama. Izvođač radova je dužan da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba (“Službeni glasnik FBiH”, broj 16/07).

Savjetuje se vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju da za vrijeme trajanja radova obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama puta gdje se saniraju udarne rupe kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko