Sanacija klizišta Klisa

NAČELNICA BABIĆ OBIŠLA RADOVE NA SANACIJI KLIZIŠTA KLISA

Općina Visoko će 2016. godinu pamtiti po mnogim kapitalnim projektima, a koji su sada u završnoj fazi. Jedan od projekata koji su bitniji za građane općine Visoko i njihovu sigurnost jeste “Klizište Klisa“. Načelnica mr.sci Amra Babić danas je obišla radove kako bi stekla uvid u stanje izgradnje i osiguranja lokaliteta Klisa od mogućeg klizišta. Ovom prilikom razgovarala je sa izvođačema radova, ali i sa mještanima koji nisu krili zadovoljstvo na urađenom poslu.
Naime, u prethodnom periodu na području padinskog dijela grada Visoko, došlo je do pojave pomjeranja tla koje prijeti ugrožavanju postojećih stambenih objekata, saobraćajne i komunalne infrastrukture. U sklopu ovog projekta radi se na stabilizaciji pokrenutog tla, rekonstrukciji lokalnog puta, rekonstrukciji fekalne i oborinske kanalizacije, vodovoda i saobraćajne signalizacije.
Općina Visoko je u prethodnom periodu putem UNDP-a obezbijedila sredstva u iznosu od160.000,00 KM uz partnersko sufinansiranje za projekat “Klizište Klisa“, a ukupna vrijednost projekta je 320.000,00 KM.
Prema riječima izvođača radova, većina poslova predviđenih projektom je urađena, a završetak radova za ovu sezonu se očekuje do 15. decembra 2016. godine, ako vremenski uvjeti budu pogodovali. Za proljeće je planirana finalna faza asfaltiranja puta, koja sada zbog hladnoće nije izvodiva.
Bitno je spomenuti, da će nakon 15. decembra ove godine naselje Klisa biti bezbijednije područje, a stanovnici Klise će napokon imati riješen problem fekalne i oborinske kanalizacije.

 

Press Općine Visoko
visoko.gov.ba