Safeta Alibegić: Kandidat  za skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Safeta Alibegić: Kandidat  za skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

U današnje vrijeme, iako se sve više govori o ravnopravnosti spolova, većina smatra da ženi nije mjesto u politici i da je to isključivo muški posao. Samim tim se žena stavlja u drugi plan jer je društvo pod stegom patrijarhalnog odgoja, gdje muškarac vodi glavnu riječ, čime se otežava izbor žena na odgovarajuću političku poziciju.

Krajnje je vrijeme da političke stranke ojačaju svijest birača o potrebi većeg broja žena na političkoj sceni, ali i da sami glasači ukažu veće povjerenje i veću podršku ženama jer „u politici ako želiš da nešto bude rečeno pitaj muškarca, ako želiš da bude urađeno pitaj ženu“.

Safeta Alibegić, BPS Sefer Halilović OO Visoko, kandidat za Skupštinu Ze-Do Kantona, redni broj 4.