Šadrvan ispred Šadrvanske džamije

visoko-sadrvan-cesmaNa čistini ispred džamije nalazi se česma – šadrvan. U osnovi je heksaedar, zidan od kamenih fino obrađenih blokova, prekriven niskim šatorastim krovom sa alemom na vrhu. Ima tri česme, a voda se direktno sliva u odvodne kanale na tlu. Do 1947. godine imao je vlastiti vodovod.U istočnom zidu nalaze se vrata, na ulazu u omanji kamenom ozidani
rezervoar (hazna ili musluk). Pošto je po ovoj česmi – šadrvanu prozvana Alaudinova džamija, a vremenom i taj dio naselja, očito da je ista bila od velikog značaja.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus