Sabahudin Sinanović (A SDA): Ne mijenjajte državu – mjenjajte vlast”

Sabahudin je kroz brojne humanitarne akcije podržao i pomogao mnoge ljude. Već 16 godina od ukupnog prihoda svoje građevinske firme, čiji je vlasnik, odvaja 5% za pomoć najugroženijim. Putem printanog i elektronskog letka poslao je važne i jasne poruke svim građanima BiH. Molimo vas da pročitate poruku.