Sabahudin Sinanović (A SDA): Ne mijenjajte državu – mjenjajte vlast” (Video)

Na listi A SDA ZDK u Izbornoj jedinici 4. – za Parlament Bosne i Hercegovine se nalazi Sabahudin Sinanović poznatiji kao Hudo, direktor građevinske firme za gradnju puteva, poznat i kao veliki humanitarni radnik i dobrotvor.

Video link:
https://www.facebook.com/sabahudin.sinanovic.33/videos/474332366386889/?t=3