S ciljem zaštite pješaka Općinska načelnica naložila hitnu sanaciju krova

Na zahtjev Općinske načelnice Visoko  Amre Babić, a  u cilju zaštite pješaka, nadležna Općinska služba je provela postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinsko- zanatskih radova na sanaciji krovne konstrukcije  poslovne zgrade u ulici A. Izetbegovića –pored Sparkasse banke.

Radovi su započeli 28.12.2015.godine i trajaće do 31.12.2015.godine. Izvođač radova je „DŽE-KA GRADNJA“ d.o.o Visoko, a vrijednost radova je 5.943,60 KM.

Visko.gov.ba