Rusmir Mahmutćehajić i njegova promišljanja o kojima se šuti

RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ je univerzitetski profesor i predsjednik Međunarodnog foruma Bosna.

Rusmir Mahmutćehajić rođen je 1948. godine u Stocu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, a magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Radio je kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu Sveučilišta u Sarajevu. Bio je podpredsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, i ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Bosne i Hercegovine, kada je, ne slažući se s preovlađujućom politikom, podnio ostavku. Od 1992. godine predsjednik je Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, od 1996. predsjednik izdavačkog savjeta časopisa Dijalog, urednik časopisa Bosanskohercegovačka elektrotehnika, i Blagaja. 1997. izabran je za prvog predsjednika Međunarodnog foruma Bosna. Objavio je i sedamnaest knjiga autorske proze, političkih i filozofskih eseja te prijevoda na bosanski jezik.

Video:
– Rusmir Mahmutčehajić: Bakir Izetbegović od Bošnjaka želi napraviti svoje pleme! Ne može! (FACE HD TV, 25. nov 2017.)


N1 Pressing: Rusmir Mahmutcehajic (13. 3. 2017.)

Mahmutćehajić: Unutarnji sukobi u Bosni uvezeni iz vana