Rezultati sa XI prvenstva Saveza tradicionalnog karatea FBiH

IZVJEŠTAJ SA XI PRVENSTVA  SAVEZA  TRADICIONALNOG KARATEA

                            FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Tradicionalna karate do asocijacija u Bosni i Hercegovini i

Savez tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine su Januara mjeseca usvojili kalendar takmičarskih aktivnosti za 2021 godinu.

Pandemija Covid 2019 i mjere nadležnih institucija su bili uzrokom neodržavanja takmičarskih aktivnosti više od godinu.

Nakon je Karate klub „Zanshin“ Kreševo zbog tehničkih nemogučnosti otkazao organizaciju Prvenstva tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine, organizaciju je prihvatio karate klub „Fudokan“ Visoko.

Takmičenje je održano u dvorani Franjevačkog samostana u Visokom, uz prisustvo 11 karate klubova i 135 takmičara.

Takmičenje je održano uz pozitivnu atmosferu, fer i korektno navijanje prisutnih gledalaca.

Iako je takmičarska pauza dugo trajala nije zabilježena niti jedan takmičarski prekršaj i ozbiljna povreda takmičara.

Za karate klub „Visoko“ je takmičilo 30 takmičara, postignuti su sljedeći takmičarski rezultati u disciplinama tradicionalnog karatea i pravilima ITKF i WFF.

Kategorija seniori:

 • Šahinović Salem  2. mjesto  kumite; 3. mjesto  kogo kumite
 • Bulut Sađid  1. mjesto kate pojdinačno; 2. mjesto kogo-kumite; 2. mjesto kumite
 • Dišalari Ejman  1. mjesto ko-go kumite;  3. mjesto kumite; 2. mjesto kate

Kategorija juniori:

 • Građan Husein  1. mjesto fuku-go; 1. kata ;  3. ko-go kumite
 • Kaplan Hamza  1. mjesto ko-go kumite; 3. mjesto  kate ; 2. mjesto fuku-go
 • Mlačo Mustafa  2.mjesto  kate pojedinačno

Kategorija kadeti

 • Kaplan Mirza  2. mjesto kate; 2. mjesto kihon; 2. mjesto  fuku-go  2. mjesto ko-go
 • Mlivić Nadin 1. mjesto kate; 1. mjesto ko-go kumite; 1.mjesto fuku-go
 • Mulahasanović Ilda 2. mjesto kata; 2 mjesto kihon; 1. mjesto fuku-go;
 • Babić Isman  3. mjesto kata; 3.mjesto kihon
 • Čehajič Muaz  2. mjesto ko-go kumite; 3. mjesto kihon

Kategorija dječaci i djevojčice

 • Jamaković Faris  (2008-2009  II nivo)  1. mjesto kata; 1.mjesto kihon
 • Begović Farah  (2008-2009  III nivo)   1. mjesto kata; 1. mjesto kihon
 • Hečo Merjem  (2008-2009 II nivo)  1. mjesto kata; 1.mjesto kihon
 • Ferhatović Adi  (2010-2011)  1. mjesto Jiyu ipon kumite; 2. mjesto kihon; 3.mjesto kate III nivo
 • Topalović Tarik (2010-2011)  1. mjesto kihon; 2. mjesto Jiyu ipon kumite
 • Baković Adnan (2010-2011)   2. mjesto kihon; 3. mjesto kate;                                        3. mjesto Jiyu ipon kumite
 • Hečo Zejneb (2010-2011)  1. mjesto kate; 1. mjesto kihon
 • Ganić Abdulah (2012-2013)  1. mjesto kate; 1. mjesto kihon I nivo ;                               3. mjesto kate II nivo
 • Baković Ajna (2012-2013)  3. mjesto kate II nivo; 3. mjesto kihon
 • Kaplan Ensar (2010-2011)  3. mjesto kihon
 • Pašić Aldin (2010-2011)  2. mjesto kihon; 3. mjesto kata I nivo
 • Pašić Amar (2012-2013)  3. mjesto kata I nivo
 • Kozina Matija (2012-2013) 3. mjesto kata I nivo
 • Bašić Jusuf (2014)  1. mjesto kata I nivo; 1. mjesto kihon
 • Kozina Lorena (2014 i mlađi)  3. mjesto kate I nivo

Kata timovi

 • Skenderovič Esma; Baković Ajna; Hečo Zejneb       2. mjesto
 • Topalovič Tarik; Ferhatovič Adi; Bakovič Adnan     1. mjesto
 • Mulahasanović Ilda; Begović Farah; Hečo Merjem   1. mjesto
 • Kaplan Hamza; Kaplan Mirza; Mlivić Nadin   1. mjesto

Na kraju takmičenja proglašeni su najuspješniji klubovi i najuspješniji takmičari

XI. Prvenstva tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine.

 1. Mjesto  je pripalo karate klubu „Visoko“ Visoko,
 2. Mjesto  karate klubu „Vareš“ Vareš,
 3. Mjesto  karate klubu „ Drvar“ Drvar

Za najuspješnije takmičare proglašeni su:

 • Najuspješniji Senior            Dišalari Ejman  član karate kluba „Visoko“ Visoko,
 • Najuspješnija seniorka          Demiri  Dženita članica karate klub „Nico“ Zenica
 • Najuspješniji junior               Građan Husein  član karate kluba „Visoko“ Visoko,
 • Najuspješnija juniorka          Šipka Duška članica karate kluba „Drvar“ Drvar,
 • Najuspješniji kadet                Mlivić Nadin član karate klub „Visoko“
 • Najuspješnija kadetkinja       Mulahasanovič Ilda članica karate kluba ,,Visoko“

Za podršku i realizaciju takmičenja posebna zahvala pripada roditeljima.

Raduje nas povratak na tatami Salema Šahinoviča i Bulut Sađida a također i uspjeh   najmlađih uzrasnih kategorija.

U Junu mjesecu se planira još jedan takmičarski događaj.

Krajnji cilj su pripreme za tekuču takmičarsku polusezonu.

Visoko,20.01.2018.                                                                        Karate klub ”Visoko” Visoko