Reorganizacija: Pripajaju se Grawe i VGT osiguranje

Grawe Osiguranje i VGT osiguranje Visoko donijeli su Odluku o reorganizaciji. Odluku je kako saznaje poslovni portal Akta.badonio Nadzorni odbor Grawe Osiguranja i VGT osiguranja na sjednici održanoj dana 08. 02. 2018. godine.

 

Razlozi za namjeravanu reorganizaciju nalaze se u činjenici da su društva učesnici supsidijari dioničkog društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG, dakle, vlasnički su povezani, te obavljaju djelatnost u oblasti osiguranja.

Kako je navedeno u Odluci Nadzornog odbora namjeravana reorganizacija provođenjem statusne promjene pripajanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, vrši se prijenosom cjelokupne imovine, prava i obaveza društva DD za osiguranje “VGT” Visoko, društvu “Grawe Osiguranje” d.d. Sarajevo.

Statusne promjene pripajanja provesti će se sa učinkom na dan 31.12.2017. godine, tako da se plan reorganizacije temelji na finansijskim izvještajima na dan 31.12.2017. godine.

Izvor: akta.ba