Rekonstrukcija turističkog puta prema Ravnama

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA NA PUTU ZA RAVNE

Od početka novembra u toku je rekonstrukcija turističkog puta od regionalnog pravca Visoko-Kakanj do parkinga Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ lociranog prije Muzeja Fondacije. Grad Visoko dobitnik je granta Ministarstva privrede ZDK za razvoj turističke infrastrukture 2018. godine.

Radovi su započeti skidanjem površinskog asfaltnog sloja te kopanjem kanala za drenažu vode. Predviđeno je da širina puta bude 2×2,5 metra s dodatnom bankinom.

Tokom radova, kada su prisutni bager i kamioni, a kasnije i druga mehanizacija, put će biti zatvoren za motorni saobraćaj. U popodnevnim satima će, najčešće, biti otvoren.

Kao alaternativni pravci mogu se koristiti putevi preko Paljike do centra Visokog, put od Klise preko Bosanske piramide Sunca do izletišta Ravne, a Fondacija je osoposobila i treći alternativni pravac od Dubrava do izletišta Ravne, koji prolazi pored južnog izlaza iz parka ‘Ravne 2’.

Očekuje se da radovi budu završeni u toku dva mjeseca.

Proširenjem i asfaltiranjem ovog puta bit će znanto poboljšana veza centra Visokog sa najposjećenijom turističkom destinacijom u Zeničko-dobojskom kantonu.

Izvor FB profil: Semir Osmanagich