Rekonstrukcija krova Saračice

Danas su započeli radovi na rekonstrukviji krova na Hadži Hasanovoj džamiji u Visokom poznatoj kao Saračica.

Iz Medžlisa IZ Visoko kažu da se radi o donatorskom projektu, a da će cjelovite radove pomoći i lokalna vlast u Visokom.

Hadži Hasanova džamija (Saračica), sagrađena je u 17. stoljeću, a rekonstruisana 2000. godine, sa turbetom u blizini.

Izgrađena je u udolini na lijevoj obali Kraljevačkog potoka, između kuća i bašča, a u blizini tabhane. Osnivač joj je vjerovatno bio zanatlija. Uz džamiju je kamena zidana munara osrednje visine. U dijelu džamijskog harema, zapadno od munare nalazi se omanje turbe, ali se ne zna kome pripada. Prije desetak godina, stari objekat drvene konstrukcije zbog trošnosti zamijenjen je novim, zidanim, istih dimenzija. Ispred ulaza nalazi se jedan mezar sa oštećenim nišanom sa geometrijskim ukrasima izvedenim u plitkom reljefu, za koji H. Kreševljaković navodi da je imao uklesanu godinu 1071. po Hidžri(1660./61).

visoko.ba