Realizovana aktivnost “Žene u zajednici”

Udruženje žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu “Mozaik”, sa sjedištem u Velikom Čajnu Visoko, povodom 21. septembra, Međunarodnog dana Mira i pete godišnjice rada Udruženja, u partnerstvu sa General Network Religions for Children (GNRC) – Arigatou International Nairobi, World Vision Zenica, u subotu, 16.09. 2017. u velikoj Sali Općine Visoko je realizovalo aktivnost sa ženama aktivisticama pod nazivom “Žene u zajednici”,

Bila je to prilika, za žene aktivistice , koje rade kroz udruženja, vjerski aktivizam a žive I rade na području opština Breza, Kakanj, Vareš,Visoko da predstave svoj rad te razmotre mogućnosti međusobne suradnje u pojedinim segmentima djelovanja za buduće.

Svim učesnicama današnjeg skupa se zahvaljujemo na učešću I njihovom doprinosu u realizaciji aktivnosti “Žene u zajednici”.

S poštovanjem,
Predsjednica UŽ”Mozaik” V.Čajno, Visoko
Ismeta Begić