Reagovanja: mr. sci. Elvedin Šabanović: Bosanska dolina piramida pored historije treba promovirati i prirodu

"Bosanska dolina piramida treba jedan multidisciplinaran pristup u kojem će sastavnim dijelom ove turističke ponude pored historijskog blaga jednog dana morati postati i prirodni biodiverzitet ovog dijela centralne Bosne koji je sa ovog aspekta oduvijek plijenio pažnju."

1243

Prehodnih dana mogli smo vidjeti mnoge pozitivne komentare na društvenim mrežama, nakon objavljenog članka: Završeni pripremni radovi za otvorenje sezone u Bosanskoj dolini piramida. No, da nije sve tako jednobojno pokazao nam je profesor Elvedin Šabanović, magistar bioloških nauka, sa svojim reagovanjem na facebook profilu, u kojemu govori o potencijalu biljnog svijeta na području općine Visoko. Mi vam to reagovanje donosimo u potpunosti:

“Jasno da kompaktna i glatka stijenska masa, bez pukotina, lakše odolijeva procesima razgradnje. Ali, osim biološke (rast korijenja i sl.), tu su još fizička razgradnja ili dezintegracija kada dolazi do komadanja i usitnjavanja, te hemijska razgradnja, odnosno dekompozicija, pošto voda u prirodi najčešće sadrži rastvoreni ugljen-dioksid i ponaša se kao ugljična kiselina koja lakše otapa minerale nego neutralna voda.

Ljudima koji pišu dijelove saopćenja u kojima nameću čitaocu potencijalni zaključak kako je vegetacija generalno štetna na ovim lokalitetima ne služi na čast, posebno stoga što bi im trebalo biti jasno da Bosanska dolina piramida treba jedan multidisciplinaran pristup u kojem će sastavnim dijelom ove turističke ponude pored historijskog blaga jednog dana morati postati i prirodni biodiverzitet ovog dijela centralne Bosne koji je sa ovog aspekta oduvijek plijenio pažnju.

Tako je i sa širim prostorom Visočice koja nudi posebnu biološku raznovrsnost sa preko 100 različitih biljnih vrsta od kojih mnoge pokazuju značajna ljekovita svojstva, a neke se nalaze i u jednoj od IUCN kategorija ugroženosti te im prijeti nestanak.

Stoga, deplasirano je iznositi konstatacije kojima se zbunjuje obični čitalac te bi o tome trebalo svakako povesti računa u širem interesu nauke.”

Komentari

komentara