“Razvoj životnih vještina kod djece uzrasta od 12-18 godina”  

“Razvoj životnih vještina kod djece uzrasta od 12-18 godina”  

U sklopu svojih projektnih aktivnosti za dobrobit djece World Vision BIH je pokrenuo projekat “Razvoj životnih vještina kod djece uzrasta od 12-18 godina”. Projektne aktivnosti se realizuju u periodu od 30.05 2017.- 30.09. 2017. na području  Bosne i Hercegovine,gdje World Vision ima aktivnosti.
Grupa djece koja  će proći kroz 16 radionica  imat će  priliku da izgrade i ojačaju  svoje životne vještine.
Radionice će  se izvoditi  u suradnji sa nevladinom organizacijom UŽ”Mozaik”,čiji članovi organizuju i vode radionice sa grupom djece  u O.Š.”Musa Ćazim Ćatić” V.Čajno.
Ciklus od 16 radionica, koji je zamišljen   kao vannastavna,  kreativna aktivnost,ima za cilj da  podstakne  ili poboljša sljedeće  životne vještine : kritičko promišljanje,upravljanje emocijama,efektivna komunikacija, međuljudski odnosi i društvena odgovornost.
U ime UŽ”Mozaik”,članova edukatora i učesnika djece, zahvaljujemo se World Vision BiH, na ukazanom povjerenju .

Predsjednica UŽ”Mozaik”
Ismea Begić