“Ravne 4”

OSIGURAN ULAZ U NOVOOTKRIVENE TUNELE ‘RAVNE 4’

Početkom novembra 2019. uposlenici Fondcije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ otkrili su ulaz u nove prahistorijske tunele, koji su nazvani ‘Ravne 4’.

Prva stvar koju je Fondcija preuzela da uradi je da zaštiti ulaz u tunele od ulaska životinja, ali i od nekontrolisanog ulaza posjetilaca koji bi mogli da oštete ili otuđe artifakte ili suhozidove u novootkrivenim tunelima.

Tri sedmice su trajala ulaganja Fondacije u proširenje ulaza, pravljenje škarpe da ne bi dolazilo do odrona zemljišta iznad ulaza, te izgradnja betonskih okvira, potpornih zidova i prilaznog puta ispred tunela i prvih nekoliko metara unutar tunela.

Postavljena su vrata s bravom. Prilaz je natkriven. U narednim sedmicama bit će postavljene klupe ispod nadstrešnice.

Nakon dobijanja dozvola, Fondacija će krenuti sa sistematskim naučno-arheološkim ispitivanjima i iskopavanjima novih tunela.

U galeriji fotografija je prikazano otkriće tunela ‘Ravne 4’ i hronologija zaštite ulaza u tunele.

Izvor FB profil: Semir Osmanagich