Računi za vodu, klaonički otpad, posjeta Preventu i Elektrodistribuciji

1015
alt

Na svom FB pageu vijećnik Izet Smajević kao jedan od dva predstavnika OS SBiH Visoko upoznao je javnost sa svojim aktivnostima na prethodnoj 4. sjednici OV Visoko. U rubrici “Vijećnički blog” u cjelosti prenosimo diskusiju,  vijećničko pitanje i podnešenu inicijativu Dr. Smajevića. Podsjećamo, “Vijećnički blog” je besplatan medijski prostor na Visoko.co.ba koji smo ponudili svim vijećnicima koji čine zakonodavnu vlast u Visokom. “Vijećnički blog” je rubrika u kojoj bez cenzure i uredničkih editovanja objavljujemo promišljanja onih za koje smo glasali, a koji imaju vlastiti stav uz nadu da nisu sitne marionete privatnika unutar stranaka i onih koji od političkih subjekata u Visokom prave vlastita preduzeća, a od vijećnika “punjene ptice”

“Moja diskusija u okviru tačke 12 dnevnog reda: Informacija o stanju privrednog i općeg kriminaliteta i javnog reda i mira…, Izvještaj PS Visoko.

Šta je PS Visoko poduzela i šta će poduzeti na sprječavanju nelegalnog odlaganja klaoničkog otpada na području MZ Gračanica? Otpad se odlaže u šume, na poljoprivredna zemljišta, čija je obrada zbog toga otežana i u područja izvorišta pitke vode. Kosti, repove, kožu raznose psi lutalice i situaciju čine dodatno teškom i štetnom po zdravlje ljudi. O ovome su pisali i visočki portali i štampa. Nevjerovatno je da se to već do sada nije zaustavilo. U ime građana MZ Gračanica zahtjevam da se to spriječi u najkraćem mogućem roku – ne dužem od mjesec dana i da se o tome OV-u podnese izvještaj.

Vijećničko pitanje:

Zašto je na računima za vodu korisnicima gradskog vodovoda u općini Visoko specificirana najmanje dvostruko veća potrošnja vode (m3) u odnosu na očekivanja zasnovana na relevantnim standardima? Zahtijevam odgovor zasnovan na tehničkim argumentima, a ne paušalan i deskriptivan!

Pitanje je upućeno JKP „Visočica“ Visoko.

Obrazloženje: Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH/ član 8.

Inicijativa:

Pokrećem inicijativu da OV Visoko donese odluku, da predstavnici OV Visoko – delegacija vijećnika iz svih političkih stranaka zastupljenih u Vijeću – o čijem sastavu će odlučiti Vijeće, obave radnu posjetu firmama Prevent Visoko i ED Zenica/ Poslovnica Visoko. Poželjan termin ove posjete je april/maj 2013. godine. 

Obrazloženje: Inicijativa je pravno utemeljena na Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH/ član 8. Cilj radne posjete je upoznavanje predstavnika OV Visoko sa poslovnim ambijentom u navedenim firmama i mogućnostima doprinosa zakonodavne vlasti općine Visoko njegovom poboljšanju, kao i radi iznalaženja djelotvornih mogućnosti usaglašenog djelovanja na poboljšanju dobrobiti privrede i građana općine Visoko.

Vijećnik

Dr Izet Smajević

Komentari

komentara