Raspisan konkurs za stipendije studentima – braniocima i članovima njihovih porodica u ZDK-u

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija da je Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko–Dobojskog kantona dana 11.11.2019. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz” i “Naša riječ” objavilo konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020 godinu.

Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja istog.

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica ( broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020. godinu

I. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2019/2020.godini osiguravaju se iz sredstava u Budžetu kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.

– Visina stipendiie određuje se u slijedećim iznosima:

1) za prvu godinu studija .. .. 800 KM;

2) za drugu i ostale godine studija 1200 KM.

– Isplata stipendiia se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

1) za prvu godinu studija …. 100 KM;

2) za drugu i ostale godine studija .. 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

b) ratni vojni invalidi;

c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 Injeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;

d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

t) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;

g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života

h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

a) djeca šehida, poginulih. umrlih, nestalih branilaca. kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu * do navršene 35. godine života;

b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;

c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 3O.godine života.

IV. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;

c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama kantona;

d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaićinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost” registriranog kao privredno društvo;

e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 610,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u kantonu u prethodnoj godini);

f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članova uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tadke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04. 1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

a) koii su studenti-apsolventi;

b) koii u tekućoj i studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;

c) koji su na vanrednom studiju;

d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

a) ostvaren uspjeh u prethodno zavrsenoj školskoj/studijskoj godini;

b) socijalno-ekonomska situacija;

c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrdeni su odredbama dlanova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama opićinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web strani c i Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba

Vll. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže slijedeće dokaze :

a) ovjerenu fotokopiju lične karte;

b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice; c) uvjerenje o prebivalištu;

d) potvrdu o redovnom studiju;

e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini

(ovjerena kopija svjedoianstva/ uv.ierenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);

f) ovjerenu kucnu listu;

g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje,a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);

h) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz godišnju poreznu prijavu/ godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;

i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

j) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Visoko.co.ba/Ministarstvo za boračka pitanja ZDK-a

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.