Radovi na uređenju parka “Ravne 2”

IZGRADNJA STAZA ZA ŠETNJU U PARKU “RAVNE 2”

Uoči otvaranja nove arheološke sezone, tim Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” započeo je s radovima na uređenju parka “Ravne 2”. Nekoliko suhih i sunčanih dana omogućili su radnicima izgradnju staza za šetnju i rekreaciju unutar parka.

Prorezan je put kroz šumicu i napunjen bijelim tucanikom. To će omogućiti šetnju kroz park i tokom kišnih dana. Naravno, vijugavi bijeli put unaprijeđuje i vizualni identitet parka “Ravne 2”.

/piramidasunca.ba/