Radovi na evidentiranju i zaštiti stećaka u nekropoli Slatina – Radovlje (FOTO)

RADOVI NA EVIDENTIRANJU I ZAŠTITI STEČAKA
U NEKROPOLI SLATINA – RADOVLJE

JU ZAVIČAJNI MUZEJ Visoko pokrenuo je projekat evidentiranja, restauracije i zaštite stečaka na području MZ Radovlje, lokalitet Slatina.
Trenutno je evidentirano oko 15-tak stečaka i svi su locirani u putnom pojasu lokalnog puta Radovlje- Kondžilo, a zbog obrušavanja zemlje prijeti i opasnost klizanja stečaka tako da je u sklopu ovog projekta planirano i izljevanje betonskih podzida kojima bi se zaštitilo moguće klizanje i pomijeranje istih, izjavila je kustosica visočkog muzeja Mubera Pulo.

Foto galerija FB
Senad Goralija