Home ZDK Politika Radni sastanak Vlade na temu „Javno-privatno partnerstvo kao model ekonomskog razvoja u ZDK“

Radni sastanak Vlade na temu „Javno-privatno partnerstvo kao model ekonomskog razvoja u ZDK“

0
Radni sastanak Vlade na temu „Javno-privatno partnerstvo kao model ekonomskog razvoja u ZDK“

U četvrtak 27.08.2015. godine upriličen je radni sastanak Vlade Zeničko-dobojskog kantona na temu „Javno-privatno partnerstvo kao model ekonomskog razvoja u Zeničko-dobojskom kantonu“.

Sastanak je realizovan uz podršku Komisije za javno-privatno partnerstvo Zeničko-dobojskog kantona i USAID Sida GOLD projekta za unapređenje lokalnog razvoja.

Cilj sastanka je bio upoznavanje Vlade sa trenutnom situacijom oko praktične primjene modela javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini i Zeničko-dobojskom kantonu, kao i određivanje daljih koraka ka primjeni ovog modela u svrhu energičnijeg ekonomskog razvoja Kantona kroz unapređenje postojećih javnih usluga. Istaknuto je da je Zeničko-dobojski kanton odmah po donošenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu 2013. godine počeo stvarati pretpostavke za njegovu punu primjenu uspostavljanjem Komisije za javno-privatno partnerstvo i pružanjem konkretne podrške u zahtjevnoj pripremi ovih projekata. Zaključeno je da će u narednom periodu Zeničko-dobojski kanton dodatno prilagoditi Zakon o javno-privatnom partnerstvu europskom zakonodavstvu te olakšati njegovu primjenu na lokalnom nivou.

Kanton će nastaviti pružati podršku prvim projektima javno-privatnog partnerstva – toplifikacija u Tešnju i banjsko-rekreativni turizam u Olovo te intenzivno raditi na identifikaciji i pripremi novih projekata iz svoje nadležnosti koji se mogu implementirati ovim modelom.

Komentari

komentara