Radna grupa za prevenciju i intervenciju u slučaju nepohađanja i /ili ranog napuštanja školovanja

Formirana radna grupa za izradu Protokola u postupanju u prevenciju i intervenciju u slučaju nepohađanja i /ili ranog napuštanja školovanja djece iz ranjivih grupa

28.05.2018. u prostorijama O.Š.”Musa Ćazim Ćatić” V.Čajno u organizaciji Save the Children  oformljena je  radna grupa za prevenciju i intervenciju u slučaju nepohađanja i /ili ranog napuštanja školovanja,u okviru realizacije projekta “Dostupno i kvalitetno obrazovanje djevojčica i dječaka Roma” .Članovi ove grupe su aktivisti i aktivistice iz Zajednice  a predstavnici policije,
Centra za mentalno zdravlje,
Centra za socijalni rad,
O.Š.”Kulin Ban”Visoko,
O.Š.”Safet beg Bašagić,”Visoko,
O.Š”Mula Mustafa Bašeskija” D.Moštre,
O.Š”Musa Ćazim Ćatić”V.Čajno,
MSŠ “Hazim Šabanović”,
Gimnazija Visoko,
Udruženja “Budi mi prijatelj”,
Mladi volonteri”,
UŽ”Mozaik” V.Čajno
Zadatak ove grupe je da u narednom periodu  sačini Protokol o interresornoj saradnji na prevenciji i intervenciji u slučajevima nepohađanja i /ili ranog napuštanja školovanja djece iz ranjivih grupa,sa uključenim setom preporuka za sprečavanje ranog napuštanja školovanja na lokalnom nivou.
Sastanku su  prisustvovale.i   Miroslava Marjanović menadžerica na projektu Save the Children i prof. Ismeta Begić  koordinatorica ispred Save The Children za  formiranje ove grupe  na području općine Visoko.