” Moja čast vrijedi jednako kao i čast vaša koju neću dati zarad populističke epizode”

1053

Do sada su se u rubrici “Vijećnički blog” pojavljivala samo dvojica vijećnika Izet Smajević i Dejan Šćepanović koji su odlučili svoja politička razmišljanja podijeliti sa onima kojima su se obračali u predizbornoj kampanji kako direktno tako i posredno. Taj dio medijskog prostora koji ustupamo potpuno besplatno izabranim članovima zakonodavne vlasti do sada ostali vijećnici nisu koristili, vjerovatno nakon izborenih mandata više nema potrebe za komunikacijom sa biračima. Međutim ima onih koji preko društvenih mreža komuniciraju i obraćaju su onima koji su ih izabrali. Tako smo se odlučili prenijeti poruku koju je aktuelni vijećnik SDA Dževad Fejzić uputio javnosti putem svog FB profila.

“Kada sam polagao vijećničku ZAKLETVU, dao sam riječ narodu da ću ”povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati Ustava i zakona BiH, Federacije BiH, Zeničko dobojskog kantona, te Statuta Općine Visoko. Zalagat ću se za ljudska prava i slobode, za ravnopravnost naroda i građana i da ću u svim prilikama štititi interes i boriti se za izgradnju i napredak općine Visoko”.

Da dao sam ovu ZAKLETVU, danas savjesno i odgovorno stojim ispred vas, jer ja vas nisam i neću obmanjivati, ja vam neću davati lične i paušalne procjene i ocjene, bit ću jasan i precizan, govorit ću onako kako jeste, ja vam neću lagati i neću od vas praviti neinformirane građane.

Vi ćete svoja prava i dalje ostvarivati, a ja ću vam pomagati u tome, bez da ću vam davati lažne informacije, lažne komentare i lažne ocjene.

Ja ću raditi u skladu sa ZAKLETVOM, poštovat ću odluke Općinskog Vijeća i ponašat ću se u skladu sa njima. Ja ću da vam dam tačnu i preciznu infomraciju koja vam treba, i neću iskrivljivati ništa, jer time pokazujem ko sam ja. Moja čast vrijedi jednako kao i čast vaša koju neću dati zarad populističke epizode.”

Komentari

komentara