PZ “Ozrakovići”: Privremena zabrana saobraćaja

Privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila kroz poslovnu zonu „Ozrakovići” – 08.12.2019. godine

Na osnovu člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području grada Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 6/09, 1/17 i 10/18), Gradonačelnica donosi: