Ozrakovići: Izvođači uvedeni u II fazu radova

Radovi na realizaciji projekta Izgradnje saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići  izvodit će se u tri faze.

Prva faza je završena i obuhvatala je radove na rekonstrukciji saobraćajnice, oborinske i fekalne kanalizacije, što je realizovano sredstvima Grada Visoko i sredstvima koja je odobrila Kantonalna direkcija za ceste ZDK-a na osnovu upućene aplikacije. Za navedenu fazu za najpovoljnijeg izvođača izabran je Konzorcij „Trgošped“ d.o.o. Kakanj i „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. 

Druga faza obuhvata radove na rekonstrukciji vodovodne mreže i izgradnji javne rasvjete, te se danas u okviru programa svečanog obilježavanja Dana Grada Visokog izvršilo uvođenje izvođača u II fazu radova. Izvođenje ove faze realizuje se sredstvima koja je po odobrenoj aplikaciji Ministarstva privrede ZDK. Odabran je najpovoljniji izvođač radova – Konzorcij „Atlas – D“ d.o.o. Visoko i „AMG“ d.o.o. Visoko. Vrijednost ugovorenih radova je 97. 496, 90 KM sa PDV-om.

26. februara tekuće godine su predstavnici Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko potpisali Ugovor za izgradnju vodovodne mreže u poslovnoj zoni Ozrakovići sa izvođačima radova.

Treća faza obuhvata nastavak radova na rekonstrukciji saobraćajnice, oborinske i fekalne kanalizacije i realizovat će se sredstvima koja je po upućenoj aplikaciji odobrilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

 Kako raste potreba za poslovnim prostorima u Visokom, tako se razvija i Poslovna zona Ozrakovići na ovom području kojoj je cilj povezivanje privrednika.

Press Grada Visoko